Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 322-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: закриване на избирателна секция на територията на община Айтос за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпила е Заповед № РД-08-663/29.09.2022 г. на Кмета на Община Айтос, наш вх. № 427/29.09.2022 г., в която е посочено, че предвид представен Списък от ръководителя на „МБАЛ- Айтос“ ЕООД на лежащо болни лица, същият е под 10 избиратели, поради което не са налице законовите предпоставки за образуване на избирателни секции, поради което откритата със Заповед № РД-08-544/08.08.2022г. избирателна секция 02-01-00-051 следва да бъде закрита.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т.5 и т.6, във връзка с чл. 9, ал.6 и чл. 8, ал.8  от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

ЗАКРИВА избирателна секция № 02-01-00-051, разкрита в Многопрофилна болница за активно лечение  – Айтос“ ЕООД.

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК № № 02-01-00-051

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на членовете  на СИК № № 02-01-00-051 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 21:06 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения