Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 317-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „БСП за България“, заведен под вх. № 419/ 29.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 11 /единадесет/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „Български Възход“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Албена Василева Радева

№1/29.09.2022

2

Златка Иванова Николова

№2/29.09.2022

3

Стоян Стефанов Йорданов

№3/29.09.2022

4

ПОЛИНА ВИДИНОВА СТОЯНОВА

№4/29.09.2022

5

Емил Стоянов Славов

№5/29.09.2022

6

Асен Дончев Велев

№6/29.09.2022

7

Стоянка Кирова Христова

№7/29.09.2022

8

Ели Владимирова Божинова

№8/29.09.2022

9

Петър Райчев Бангов

№9/29.09.2022

10

Сашо Иванов Иванов

№10/29.09.2022

11

Елена Райчева Иванова

№11/29.09.2022

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:58 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения