Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 316-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „Български Възход“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „Български Възход“, заведен под вх. № 406/ 29.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 37 /тридесет и седем/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „Български Възход“, съгласно приложения списък, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

437

Златина Янкова Янгьозова

№446/16.09.2022

438

Мария Илчева Костадинова

№447/16.09.2022

439

Кристиян Златев Каръков

№448/16.09.2022

440

Христина Колева Христова

№449/16.09.2022

441

Марияна Манолова Ведричкова

№450/16.09.2022

442

Петко Тодоров Нанчев

№451/16.09.2022

443

Стоянка Митева Кьосева

№452/16.09.2022

444

Недялка Петрова Бончева

№453/16.09.2022

445

Сашо Сотиров Каракапитанов

№454/16.09.2022

446

Валентин Селсо Бочевски

№455/16.09.2022

447

Веселин Николаев Велков

№456/16.09.2022

448

Владимир Минчев Минчев

№457/16.09.2022

449

Пламен Желев Костадинов

№458/16.09.2022

450

Костадин Атанасов Вълчанов

№459/16.09.2022

451

Диян Галинов Янков

№460/16.09.2022

452

Янислав Йорданов Чанев

№461/16.09.2022

453

Антоанета Тодорова Мархолева

№462/16.09.2022

454

Дамянка Христова Котакова

№463/16.09.2022

455

Галина Илиева Илиева

№464/16.09.2022

456

Светослав Георгиев Димитров

№465/16.09.2022

457

Румяна Николова Стойчева

№466/16.09.2022

458

Ваня Никoлаева Иванова

№467/16.09.2022

459

Иван Стоянов Христов

№468/16.09.2022

460

Мария Пеева Калфова

№469/16.09.2022

461

Петя Величкова Калфова

№470/16.09.2022

462

Димо Станчев Йорданов

№471/16.09.2022

463

Райя Николова Палазова

№472/16.09.2022

464

Христо Филев Филипов

№473/16.09.2022

465

Димитър Николов Тодоров

№474/16.09.2022

466

Атанас Петков Стамболиев

№475/16.09.2022

467

Кристина Живкова Колева

№476/16.09.2022

468

Божидарка Георгиева Петрова

№477/16.09.2022

469

Ирина Георгиева Йорданова

№478/16.09.2022

470

Георги Тодоров Буфлев

№479/16.09.2022

471

Димитринка Венелинова Илчева

№480/16.09.2022

472

Светла Радостинова Обретенова

№481/16.09.2022

473

Теодора Щерионова Костадинова

№482/16.09.2022

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:56 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения