Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 315-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. №3_2/ 29.09.2022г., в 13,55 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 9 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА  9 /девет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Мариан Савов Кичуков

2

Славей Димитров Канариев

3

Дафинка Алекова Стоянова

4

Валентин Стойков Петров

5

Кирил Димитров Димитров

6

Христо Николов Иванов

7

Петко Иванов Минков

8

Никодим Стоянов Стоянов

9

Ива Димитрова Кусева

         

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:53 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения