Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 313-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Заличаване на застъпник в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „БСП за България“.

С Решение №239-НС/ 27.09.2022 г. на Районна избирателна комисия-Бургас са регистрирани 21 броя застъпници в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „БСП за България“.

 

Постъпило е Заявление вх. №3_3/29.09.2022 г. за заличаване на регистрация на застъпник на кандидата от кандидатската листа, издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

 

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, ведно с приложен  списък, съдържащ името на 1 лице, което да бъде заличено като застъпник.

 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/ 19 август 2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

       

   ЗАЛИЧАВА като застъпник 1 /един/ брой ЗАСТЪПНИК на кандидата от кандидатската листа издигната от Коалиция „БСП за България“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

1

Спас Стоянов Недков

 

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на заличения застъпник.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:42 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения