Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 311-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1_6/ 28.09.2022г., в 11.10 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 15 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА 15 /петнадесет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника          

 (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Хатче Леатив Мехмед

2

Месие Исмаил Исмаил

3

Али Али Кадир

4

Милен Тодоров Иванов

5

Зекие Смаил Мустафа

6

Ереджеб Селим Исмаил

7

Мехмед Белгин Молла

8

Михаила Валентинова Желева

9

Танер Мюстахиб Дурмуш

10

Васил Асенов Иванов

11

Назмие Мухсин Мехмед

12

Салим Азис Салим

13

Ивелина Валентинова Генчева

14

Ремзие Мехти Шабан

15

Хабибе Мустафа Хюсеинова

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения