Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 307-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 4 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведен под вх. № 413/29.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 56 /петдесет и шест/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

150

Петър Весков Карайотов

204/24.09.2022

151

Анета Тихомирова Димитрова

205/24.09.2022

152

Красимир Йорданов Козаров

206/24.09.2022

153

Доко Георгиев Минков

207/24.09.2022

154

Ахмед Исмаил Емин

208/24.09.2022

155

Неджмидин Исмаил Айваз

209/24.09.2022

156

Хасан Мехмед Катърджьолу

210/24.09.2022

157

Емне Мехмед Дормуш

211/24.09.2022

158

Хубан Сабинов Фалджиев

212/24.09.2022

159

Анета Алекова Фалджиева

213/24.09.2022

160

Леда Минкова Карагьозова

214/24.09.2022

161

Ибриям Ахмед Дормуш

215/24.09.2022

162

Незие Мустафа Катърджьолу

216/24.09.2022

163

Росица Костова Николова

217/24.09.2022

164

Стефани Данаилова Николова

218/24.09.2022

165

Данаил Йосифов Николов

219/24.09.2022

166

Евелина Петкова Христова

220/24.09.2022

167

Фани Йорданова Апостолова

221/24.09.2022

168

Анелия Виолетова Налбант

222/24.09.2022

169

Младен Иларионов Михайлов

223/24.09.2022

170

Жеко Фанев Михайлов

224/24.09.2022

171

Етем Хасан Налбант

225/24.09.2022

172

Николай Йосифов Николов

226/24.09.2022

173

Щерю Борянов Маринов

227/24.09.2022

174

Мирослав Костадинов Ламбов

228/24.09.2022

175

Велислав Димов Евгениев

229/24.092022

176

Станка Парашкевова Евтимова

230/24.09.2022

177

Пламен Неофитов Евтимов

231/24.09.2022

178

Дионисия Живкова Танева

232/24.09.2022

179

Надя Красимирова Узунова

233/24.09.2022

180

Данаил Стефанов Узунов

234/24.09.2022

181

Стефан Данаилов Узунов

235/24.09.2022

182

Ерослава Ерославова Карагьозова

236/24.09.2022

183

Жулиета Йорданова Козарова

237/24.09.2022

184

Николай Костов Георгиев

238/24.09.2022

185

Минко Огнянов Нанков

239/24.09.2022

186

Петя Кръстева Кръстева

240/24.09.2022

187

Станислав Петров Стоянов

241/24.09.2022

188

Раим Ибриям Дормуш

242/24.09.2022

189

Мехмед Хасан Катърджьолу

243/24.09.2022

190

Раим Мехмед Катърджьолу

244/24.09.2022

191

Галина Минева Дормуш

245/24.09.2022

192

Ахмед Ибриям Дормуш

246/24.09.2022

193

Христо Христов Парашкевов

247/24.09.2022

194

Ивона Петева Парашкевова

248/24.09.2022

195

Димитър Костадинов Николов

249/24.09.2022

196

Кремена Димитрова Димитрова

250/24.09.2022

197

Тайбе Хамза Дормуш

251/24.09.2022

198

Ибрям Ахмед Дормуш

252/24.09.2022

199

Анита Ивова Дормуш

253/24.09.2022

200

Кера Кирилова Парашкевова

254/24.09.2022

201

Христо Кирилов Станков

255/24.09.2022

202

Христо Юриев Парашкевов

256/24.09.2022

203

Кирил Иванов Станков

257/24.09.2022

204

Янка Бойчева Станкова

258/24.09.2022

205

Силвена Христова Станкова

259/24.09.2022

 

Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:29 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения