Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 306-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 415/29.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Рамадан Турай Рамаданов

02-18-00-002

Член

ГЕРБ–СДС

Радка Стоянова Трендафилова

Атанас Кънчев Киряков

02-18-00-022

Член

ГЕРБ–СДС

Хатче Сейдахмед Али

Айше Касимова Реджебова

02-18-00-022

Член

ГЕРБ–СДС

Гюлбеяз Бехчет Аптула

Пенка Радева Стойчева

02-18-00-023

Зам.-предс

ГЕРБ–СДС

Адиле Хюсеин Мехмед

Юмюхан Азис Хаккъ

02-18-00-023

Член

ГЕРБ–СДС

Кязим Ахмед Мустафа

Невзат Хюсеинов Хюсеинов

02-18-00-010

Член

ГЕРБ–СДС

Хюсеин Байрамали Хюсеин

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Руен, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:27 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения