Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 298-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 399/29.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Атанас Стоянов Стоянов

020400087

Председател

ПП

Евдокия Петева Георгиева

Марина Йорданова Георгиева

020400252

Зам.Председател

ПП

Теодора Димитрова Бангова

Тодорка Димитрова Кирязова

020400322

Секретар

ПП

Мария Христова Кралева

Ивайло Боев Стоянов

020400336

Секретар

ПП

Станка Стойчева Митева

Атанас Димов Иванов

020400100

Председател

ПП

Детелина Кирова Николова

Николай  Георгиев Маринков

020400114

Зам.Председател

ПП

Петър Стоянов Стоянов

Пламена Рачева Велединова

020400253

Член

ПП

Димитър Анастасов Моллов

Габриела Ивайлова Георгиева

020400272

Председател

ПП

Мариана Стефанова Трифонова

Живка Георгиева Котанова

020400294

Член

ПП

Недялка Стефанова Добрева

Петър Димитров Георгиев

020400149

Член

ПП

Гинка Йорданова Станева

Яница Иванова Петрова

020400191

Секретар

ПП

Камелия Димитрова Димитрова

Лилия Даринова Гочкова

020400173

Член

ПП

Даниел Ивайлов Георгиев

Исмаил Мустафа Хасан

020400181

Председател

ПП

Григор Тенев Димитров

Георги Славчев Славов

020400276

Секретар

ПП

Красимира Чанева Лекова

Мима Кирилова Великова

020400282

Член

ПП

Геновева Антонова Зяпкова

Мина Николова Маринова-Гръцманова

020400287

Член

ПП

Десислава Венелинова Георгиева

Руси Николаев Георгиев

020400341

Секретар

ПП

Алекс-Боулдоин Светлинов Стоянов

Дора Петкова Петкова

020400342

Член

ПП

Донка Недялкова Костадинова

Хрусина Великовадимитрова

020400343

Зам.-Председател

ПП

Албена Славова Караиванова

 

 

 

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения