Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 297-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 397/29.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

ПЛАМЕН ЖИВКОВ ПЕНЕВ

02-18-00-021

Секретар

ПП

ХАСАН МУСТАФА ЕРЕДЖЕБ

КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

02-18-00-024

Секретар

ПП

МЕХМЕД МЕХМЕД ХАЛИЛ

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

02-18-00-026

Секретар

ПП

ЕРЕДЖЕП МЕХМЕД МЕХМЕД

ИВАН ГАЛИНОВ КАЗАКОВ

02-18-00-033

Председател

ПП

АДИЛ АЛИ ХЮСЕИНАЛИ

МИХАИЛ РАДОСТИНОВ ДИМИТРОВ

02-18-00-042

Секретар

ПП

МУСТАФА АРИФ МУХАРЕМ

ВЕЛИЗАР ЕМИЛОВ КОЛЕВ

02-18-00-043

Председател

ПП

КЯМИЛ ХЮСЕИН ОСМАН

ЕЛЕОНОРА ЯНЧЕВА АРАБАДЖИЕВА

02-18-00-043

Член

ПП

ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ ВЪЛЕВ

СТЕФАН МАРИЯНОВ ДИХАНОВ

02-18-00-048

Секретар

ПП

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

АНГЕЛ ДИМОВ БАЙРАКТАРОВ

02-18-00-048

Член

ПП

ПОЛИНА ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

02-18-00-003

Член

ПП

НЕДЖМИ МЕХМЕД ХЮСЕИН

  

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Руен, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения