Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 293-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 393/ 29.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Пар

тия

Име, презиме, фамилия

Хасан Ризванов Ахмедов

020400067

Председател

ДПС

Фатмегюл Хасан Али

Диана Стоилова Шивачева

020400090

Член

ДПС

Гюлсевер Кемал Кадир

Ренета Димитрова Тодорова

020400091

Председател

ДПС

Шукрие Шукриева Халилова

Фиданка Милчева Осман

020400093

Член

ДПС

Назмия Байрям Уста

Гергана Петрова Атанасова

020400115

Член

ДПС

Емине Муталиб Хюсеин

Шукрие Шукриева Халилова

020400135

Член

ДПС

Севдие Хикмет Кадиш

Елена Ставрева Личева

020400170

Член

ДПС

Мелтем Мехмедова Хасанова

Минка Ангелова Мелезамова

020400197

Зам.председател

ДПС

Катя Калева Грудова

Зийнеб Ахмед Мустафа

020400324

Зам.председател

ДПС

Галин Манолов Грудов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 20:09 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения