Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 289-НС
Бургас, 29.09.2022

ОТНОСНО: закриване на избирателни секции на територията на община Бургас за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпила е Заповед № 3332/28.09.2022 г. на Кмета на Община Бургас, вх. № 387/28.09.2022 г., в която е посочено, че в предвид писмо с вх. рег. № 19-00-448/28.09.2022 г. от МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД и писмо с вх. рег. № 19-00-449/28.09.2022 г. от МБАЛ „д-р Маджуров“ гр. Бургас, в които се сочи, че за произвежданите избори за народни представители на 02.10.2022 г. не са налице законовите предпоставки за образуване на избирателни секции, същите следва да бъдат закрити.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 2, т.5 и т.6, във връзка с чл. 9, ал.6 и чл. 8, ал.8  от ИК,  Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

 ЗАКРИВА следните избирателни секции, както следва:

- избирателна секция  № 02 – 04 – 00 – 338, разкрита в МБАЛ „д-р Маджуров“ гр. Бургас, к-с. „Зорница“ срещу бл. 15;

- избирателна секция  № 02 – 04 – 00 – 339 разкрита на в МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, гр. Бургас;

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК № 02 – 04 – 00 – 338 и 02 – 04 – 00 – 339;

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на членовете  на СИК №  02 – 04 – 00 – 338 и 02 – 04 – 00 – 339.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 29.09.2022 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения