Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 281-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх. № 377/28.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Тодор Стоянов Тодоров

021800013

Зам.-предс.

ГЕРБ–СДС

Джаид Емин Джаид

Красимир Петров Стоянов

021800013

Член

ГЕРБ–СДС

Халибрям Ахмед Халибрям

Хюсеин Хасан Исмаил

021800030

Член

ГЕРБ–СДС

Исмаил Ембие Ешреф

Ремзи Исмаилов Якъбов

021800008

Зам.-предс.

ГЕРБ–СДС

Анифе Шинаси Лятиф

Мустафа Сабри Лятиф

021800008

Член

ГЕРБ–СДС

Ремзи Исмаилов Якъбов

Анифе Шинаси Лятиф

021800009

Член

ГЕРБ–СДС

Назифе Хасан Ахмед

Гюлсюм Хасан Иб

021800043

Член

ГЕРБ–СДС

Сали Недим Али

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Руен, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:55 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения