Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 270-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Карнобат от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 364/28.09.2022 г., подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Златко Колев Костадинов

020900007

председател

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Борислава Нейкова Георгиева

Димитър Борисов Харакчийски

020900016

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Радка Михайлова Стоянова

Георги Йорданов Ангелов

020900033

секретар

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Панаьотка  Динева Иванова

Десислава Георгиева Ангелова

020900035

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Виолета Дечева Димитрова

Милена Цимчова Желязкова

020900037

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Маргарита Вълева Козарова

Пламен Георгиев Желязков

020900038

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Гергана Ангелова Димова

Калинка Христова Николова

020900054

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Неделчо Златев Харакчийски

Николай Василев Николов

020900055

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Светла Петрова Харакчийска

Добра Йорданова Иванова

020900056

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Нина Ангелова Добрева

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Карнобат, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения