Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Малко Търново от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 362/28.09.2022 г., подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Малко Търново. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Добринка Иванова Чобанова

021200001

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Фани Стефанова Димитрова

Станимира Георгиева Кънева

021200002

секретар

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Ганка Радкова Бойчева

Дарина Михова Овчарова

021200003

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Мариета Стефанова Димитрова

Недялка Костадинова Овчарова

021200004

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Пламена Андреева

Веселина Иванова Тодорова

021200007

секретар

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Дана Иванова Кирилова

 Лиляна Цветанова Станчева

021200008

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Добринка Иванова Димитрова

Светла Кралева Гюрова

021200009

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Стоян Драгиев Петков

Маргарита Христова Вълкова

021200011

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Димитър Илиев Мавродиев

Петранка Господинова Вълкова

021200012

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Надежда Иванова Илиева

Атанаска Янкова Драгнева

021200013

член

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Станка Анкова Димитрова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Малко Търново, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Малко Търново, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:39 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения