Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 247-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 338/28.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме Промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Михаил  Върбанов Матеев

020400141

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Минка Генева Генева

Дафинка Андреева Дичева

020400150

секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Станислава Панева Панева

Минка Миланова Петкова

020400150

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Стела Николаева Димова

Красимира Атанасова Атанасова

020400316

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Теодора Атанасова Атанасова

Николай Минчев Иванов

020400321

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Назилие Ерджан Серат

Петко Жеков Кралев

020400325

Зам.-председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мариана Димитрова Велчева

Добрин Николов Георгиев

020400326

секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Румяна Видева Видева

Златинка Георгиева Димова

020400327

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Кристина Иванова Иванова

 

Румяна Тодорова Филипова

020400335

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Христина Цанкова Колева

Лена Янева Тенева

020400113

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мирела Атанасова Атанасова

Соня Димитрова Милаимова

020400153

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Христина Нецова Мечева

Нана Тошева Вачева

020400177

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Тинка Тодорова Петкова

Галя Петрова Георгиева

020400330

Зам.председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Милка Маринова Маринова

Андриана Георгиева Андролова

020400150

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Йорданов Господинов

Радостина Росенова Николова-Христова

020400218

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Мария Иванова Кършева

Радостин Чанев Рахнев

020400240

секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Екатерина Манолова Стаматова

Тетяна Володимиревна Ериомина

020400125

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Стоянка Стоянова Петрова-Велкова

Радослав Маринов Гаврайлов

020400135

Зам.председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Десислава Николаева Табакова

Петя Николова Георгиева

020400136

секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Николай Любенов Табаков

Ивилина Илиянова Спасова

020400026

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Жельо Валериев Радев

Михал  Георгиев Киров

020400142

Зам.председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Станимира Георгиева Иванова

Веселина Петрова Янева

020400170

Секретар

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Калин Димов Колев

Георги Атанасов Павлов

020400223

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Екатерина Манолова Стаматова

                 

 

 

Христин Павлов

020400256

Председател

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Пламена Рачева Велединова

Станка Пеева Николова

020400257

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Павлинка Пенева Георгиева

Митьо Станчев Митев

020400310

Член

Коалиция "Продължаваме Промяната"

Румяна Темелкова Орбова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК. 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения