Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 242-НС
Бургас, 28.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 3 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведен под вх. № 332/27.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 82 /осемдесет и двама/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

68

Сашка Асенова Наумова

122/24.09.2022

69

Виолета Христова Харизанова-Михайлова

123/24.09.2022

70

Богдан Неделчев Богданов

124/24.09.2022

71

Кина Ангелова Лозанова

125/24.09.2022

72

Христо Валентинов Саюк

126/24.09.2022

73

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

127/24.09.2022

74

Катя Кънчева Златева

128/24.09.2022

75

Пламена Стамова Дойчева

129/24.09.2022

76

Бистра Нунева Кирова

130/24.09.2022

77

Велин Валентинов Саюк

131/24.09.2022

78

Николай Илчев Куцаров

132/24.09.2022

79

Десислава Чанкова Чанева

133/24.09.2022

80

Екатерина Георгиева Арнаудова

134/24.09.2022

81

Станислава Петрова Славчева

135/24.09.2022

82

Цветанка Маринова Дерменджиева

136/24.09.2022

83

Грета Радославова Ангелова

137/24.09.2022

84

Николай Иванов Дерменджиев

138/24.09.2022

85

Геновева Стоилова Димитрова

139/24.09.2022

86

Йорданка Куртева Куртева

140/24.09.2022

87

ВИРГИНИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

141/24.09.2022

88

Ирина Иванова Пурнарева

142/24.09.2022

89

ВЪЛКАНА ПЕНОВА ЖЕКОВА

143/24.09.2022

90

Желязко Димов Христов

144/24.09.2022

91

Иван Георгиев Аладжов

145/24.09.2022

92

МИХАЛ ГОРАНОВ МИХАЛЕВ

146/24.09.2022

93

Елеонора Асенова Златкова

147/24.09.2022

94

АНГЕЛИНА АНЕВА ЯНАКИЕВА

148/24.09.2022

95

Николай Димитров Янакиев

149/24.09.2022

96

Атанас Веселинов Марков

150/24.09.2022

97

Даниела Атанасова Полякова

151/24.09.2022

98

Даниела Илиева Урумова

152/24.09.2022

99

Сашо Иванов Иванов

153/24.09.2022

100

ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА ЛОЗКОВА

154/24.09.2022

101

Петър Райков Богданов

155/24.09.2022

102

Юсуф Джемил Халил

156/24.09.2022

103

Любомир Петров Няголов

157/24.09.2022

104

Владимир Стоянов Петков

158/24.09.2022

105

Георги Стоянов Георгиев

159/24.09.2022

106

Недко Иванов Радев

160/24.09.2022

107

Анна Иванова Пенева

161/24.09.2022

108

Радослав Пенев Недялков

162/24.09.2022

109

Атанас Кирилов Иванов

163/24.09.2022

110

Георги Димитров Русев

164/24.09.2022

111

Станко Димитров Михалев

165/24.09.2022

112

Радка Янчева Янчева

166/24.09.2022

113

НЕДКО ИВАНОВ ДАНДАНОВ

167/24.09.2022

114

ДИМИТЪР АТАНАСОВ МОСКОВ

168/24.09.2022

115

Донка Монева Монева

169/24.09.2022

116

Милен Дянков Янов

170/24.09.2022

117

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА

171/24.09.2022

118

Станислава Евтимова Димова

172/24.09.2022

119

Велина Тодорова Михова

173/24.09.2022

120

Панайот Василев Жечков

174/24.09.2022

121

Силвия Стоянова Берданкова

175/24.09.2022

122

Тодор Грозев Ангелов

176/24.09.2022

123

Галина Панайотова Бозвелиева

177/24.09.2022

124

София Стратиева Иванова

178/24.09.2022

125

ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ

179/24.09.2022

126

ИВАНКА ХРИСТОВА МИНЕВА

180/24.09.2022

127

Иринка Георгиева Тодорова

181/24.09.2022

128

Соня Симпат Постаджиян

182/24.09.2022

129

Ваня Пламенова Петрова

183/24.09.2022

130

Огнян Сергеев Страхилов

184/24.09.2022

131

Павел Сергеев Страхилов

185/24.09.2022

132

Мишо Кирчев Патронов

186/24.09.2022

133

Янко Зорков Щерионов

187/24.09.2022

134

Петър Янков Чукоев

188/24.09.2022

135

ТОНЬО МИХАЙЛОВ ХАСЪРДЖИЕВ

189/24.09.2022

136

Иван Иванов Николов

190/24.09.2022

137

Марин Славов Ангелов

191/24.09.2022

138

Стефан Кирчев Патронов

192/24.09.2022

139

Янко Зарков Чукоев

193/24.09.2022

140

ЗОРКО САШЕВ ЩЕРИОНОВ

194/24.09.2022

141

Зарко Зарков Чукоев

195/24.09.2022

142

Димитър Нейков Димитров

196/24.09.2022

143

Панайот Паскалев Паскалев

197/24.09.2022

144

Неделчо Петров Неделчев

198/24.09.2022

145

Росен Георгиев Димов

199/24.09.2022

146

Димо Иванов Ангелов

200/24.09.2022

147

Назми Акифов Шабанов

201/24.09.2022

148

Тасим Касимов Реджебов

202/24.09.2022

149

Хасан Осман Демир

203/24.09.2022

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 28.09.2022 в 19:44 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения