Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 241-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. №2_3/ 27.09.2022г., в 15;15 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 75 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА 369 /триста шестдесет и девет / броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН на застъпника

200

Екатерина Димитрова Георгиева

 

201

Елена Христова Харизанова

 

202

Вергиния Василева Богданова

 

203

Михаела Благомирова Памукова

 

204

Татяна Христова Сотирова

 

205

Ташко Ангелов Наумов

 

206

Мартин Мартинов Богданов

 

207

Пламена Стамова Дойчева

 

208

Величка Щерева Харизанова

 

209

Ангел Ташков Наумов

 

210

Николай Илчев Куцаров

 

211

Еленка Ганева Стоилова

 

212

Ганчо Колев Киров

 

213

Благой Куцуров Узунов

 

214

Яна Ганева Узунова

 

215

Анка Ефтимова Иванова

 

216

ЕКАТЕРИНА ПАНАЙОТОВА ЕФТИМОВА

 

217

МАРИН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

 

218

Димитрина Костадинова Кирякова

 

219

ВЪЛКАНА ПЕНОВА ЖЕКОВА

 

220

Хрусаф Петров Хрусафов

 

221

Живко Николов Николов

 

222

АНТОНИЯ СТАНИСЛАВОВА ЗАФИРОВА

 

223

Галин Иванов Атанасов

 

224

Елена Петрова Иванова

 

225

Янка Георгиева Раева

 

226

Елена Димова Николова

 

227

Пенка Димитрова Димитрова

 

228

Галина Атанасова Йовчева

 

229

Ваня Колева Димитрова

 

230

Денка Колева Димитрова

 

231

Йорданка Георгиева Йорданова

 

232

Мария Стоянова Овчарова

 

233

Драгомир Георгиев Драгнев

 

234

Николина Стоянова Гичева

 

235

Койка Георгиева Грудова

 

236

Димитър Стоянов Димитров

 

237

Тихомира Стойкова Петрова

 

238

Георги Димитров Джеджев

 

239

Таню Панайотов Господинов

 

240

Веселин Христов Георгиев

 

241

Атанаска Иванова Фотева

 

242

Мария Йорданова Вълкова

 

243

Светозар Ганчев Тонев

 

244

Евгени Тодоров Христов

 

245

Константина Валентинова Пирожинска

 

246

Анна Асенова Кирова

 

247

Мирослава Димитрова Бояджиева

 

248

Маргарита Генкова Иванова

 

249

Константин Илиев Христов

 

250

Марина Андреева Червенкова

 

251

Румяна Славчева Ерменлиева

 

252

Николай Андонов Ерменлиев

 

253

Веселин Георгиев Велев

 

254

Сийка Георгиева Илиева

 

255

Йоана Божидарова Минчева

 

256

Вероника Здравчова Митрева

 

257

Геновева Минчева Пейчева

 

258

Николай Цветанов Недков

 

259

Стоянка Томова Стоянова

 

260

Добринка Тодорова Стамболиева

 

261

ПАВЕЛ ДИНКОВ ДОБРЕВ

 

262

БОРИСЛАВА АНГЕЛОВА МИЧЕВА-РАЙКОВА

 

263

Кристиан Атанасов Райков

 

264

Стратиела Пенчева Йорданова

 

265

Росен Батилов Камбуров

 

266

Йорданка Николова Камбурова

 

267

Невена Стоянова Кръчмарова

 

268

Димка Маринова Янева

 

269

Нико Иванов Бойчев

 

270

Минка Георгиева Атанасова

 

271

Фани Мирославова Чобанова

 

272

Здравка Тодорова Чолакова

 

273

Султанка Николова Атанасова

 

274

Калин Илиев Янгьозов

 

275

Жан Георгиев Вълчев

 

276

Дамян Павлов Кръчмаров

 

277

Султанка Иванова Банкова

 

278

Златка Костова Танева

 

279

Таню Иванов Танев

 

280

Михаела Иванова Митева-Атанасова

 

281

Венцислав Тодоров Стефанов

 

282

Пенка Иванова Михнева

 

283

Албена Люцканова Стоянова

 

284

СОНЯ КОНСТАНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

285

Васил Петров Василев

 

286

Ивелина Петкова Арнаудова

 

287

Марияна Петрова Михайлова

 

288

Стоян Иванов Койчев

 

289

Стоян Йорданов Стойчев

 

290

Дора Иванова Попова

 

291

Галина АЛександрова Жечкова

 

292

Васил Тодоров Паличев

 

293

Станислав Тодоров Алексиев

 

294

Гина Жекова Рангелова

 

295

Венета Василева Владимирова

 

296

Тотко Жеков Жеков

 

297

Виолета Стойчева Иванова

 

298

Василка Георгиева Фотева

 

299

Мима Гюрова Ванева

 

300

Радина Златанова Шавова

 

301

Зехра Мухидин Мустафа

 

302

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ЧОЛАКОВ

 

303

Стефка Станчева Берова

 

304

Съби Христов Ангелов

 

305

Мартин Пламенов Лунгаров

 

306

Екатерина Атанасова Чобанова

 

307

Стоян Пенев Берданков

 

308

Константина Данаилова Димитрова

 

309

Елена Христова Желязкова

 

310

КРЪСТИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

 

311

Невен Василев Хубеков

 

312

Станимира Илиева Хорозова

 

313

Живка Желязкова Пенева

 

314

Петя Йорданова Илиева

 

315

Елена Георгиева Георгакиева

 

316

Петър Костадинов Янев

 

317

Рая Димитрова Кьосева

 

318

Александър Любчев Генчев

 

319

Пенчо Димитров Пушков

 

320

Милица Великова Петкова

 

321

Евгени Иванов Василев

 

322

Фатме Хюсеин Хасан

 

323

Янчо Димитров Димитров

 

324

Георги Асенов Атанасов

 

325

Киро Иванов Станков

 

326

Рашко Ангелов Ломски

 

327

Сергей Павлов Страхилов

 

328

Страхил Сергеев Страхилов

 

329

Иванка Николова Николова

 

330

Недка Димитрова Стоилова

 

331

Никола Димов Писаров

 

332

Лазар Златков Налбантов

 

333

Костадин Димитров Найденов

 

334

Женя Христова Иванова

 

335

Ради Атанасов Йорданов

 

336

Станка Тодорова Янева-Маринова

 

337

Милена Димитрова Неделчева

 

338

Нейчо Недялков Бахчеванов

 

339

Наталия Димитрова Чиглайска

 

340

МОНИКА ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА

 

341

Генка Тонева Димитрова

 

342

Десислава Нейчева Бахчеванова

 

343

Нейчо Иванов Колев

 

344

Красимир Стоянов Динев

 

345

Ралица Иванова Георгиева

 

346

Димитър Петров Христов

 

347

Катя Костадинова Великова

 

348

Станислава Янчева Кирякова

 

349

Мария Костадинова Аргирова

 

350

Михаил Николаев Тодоров

 

351

Мария Николова Кирова

 

352

Събка Димова Емануилова

 

353

Добринка Николова Николова

 

354

Керанка Русева Георгиева

 

355

Димитър Стоянов Ганев

 

356

Стоянка Страшимирова Стойнова

 

357

Петинка Йорданова Янева

 

358

Генка Стоянова Христова

 

359

Даяна Стефанова Котева

 

360

Нели Георгиева Димитрова

 

361

Веселина Николова Николова

 

362

Янка Петрова Кимрянова

 

363

Руска Стоилова Танева

 

364

Наташа Стефанова Апостолова

 

365

Наталия Боянова Брънкова

 

366

Зоя Ставрева Кармашикова

 

367

Николай Кирчев Колев

 

368

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

 

369

СТАНКА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА

 

370

Галина Стоянова Финева

 

371

Тонка Стоянова Атанасова

 

372

Валентина Недкова Колишева

 

373

Петя Йорданова Кирова

 

374

Иван Господинов Стоев

 

375

Кольо Павлов Недев

 

376

Недка Евтимова Недева

 

377

Даниела Генадиева Малчева

 

378

Мартин Венков  Малчев

 

379

Сузана Петева Петрова

 

380

Динко Марчев Господинов

 

381

Бояна Атанасова Михалева

 

382

Димчо Петров Димов

 

383

Галин Кръстев Узунов

 

384

Мария Красимирова Николова

 

385

Здравко Петров Йорданов

 

386

Мима Янакиева Иванова

 

387

Гергана Петкова Ангелова

 

388

Георги  Атанасов Георгиев

 

389

Недялка Желева Жекова

 

390

Тодорка Георгиева Иванова

 

391

Милена Тенева Русева

 

392

Стефан Янеков Стефанов

 

393

ЯНИК СТЕФАНОВ МОБРАГ

 

394

Нина Андреева Стефанова

 

395

Росица Филипова Стоянова

 

396

Ася Бориславова Проданова

 

397

Димитър Дончев Станков

 

398

Магдалена Ванева Стоянова

 

399

Николина Стоянова Иванова

 

400

Дочка Костова Георгиева

 

401

Даниела Иванова Матеева

 

402

Еленка Асенова Манова

 

403

Тамара Филипповна Меликова

 

404

Милчо Иванов Стамов

 

405

Иван Живков Драголов

 

406

Кристияна Георгиева Шурелова

 

407

Йорданка Алексиева Драголова

 

408

Мария Николова Харизанова

 

409

Наталия Петрова Василева

 

410

Тотьо Георгиев Петров

 

411

Милена Стоянова Желева

 

412

Станка Денчева Петрова

 

413

Гинка Василева Бъчварова

 

414

Ради Божидаров Вълчанов

 

415

Антраник Симон Постаджиян

 

416

ХЪРАНТ СЪНПАТ МЕЛИКОВ

 

417

Здравка Динева Георгиева

 

418

Симеон Стайков Симеонов

 

419

Елена Димитрова Желязкова

 

420

Михаела Илиева Илиева

 

421

Димитринка Ангелова Бъчварова

 

422

Станка Петкова Велкова

 

423

Николай Иванов Станев

 

424

Димитър Делянов Мавродиев

 

425

Катя Николова Москова

 

426

Христо Стоянов Иванов

 

427

Гергана Диянова Петрова

 

428

Станислава Трендафилова Гандиева

 

429

Милчо Райков Атанасов

 

430

Диян Иванов Петров

 

431

Иванка Илиева Пиперова

 

432

Мариана Стоянова Стоянова

 

433

Желязко Статулов Георгиев

 

434

Пенка Стайкова Влайкова

 

435

Киряк Щерионов Киряков

 

436

Веселина Георгиева Кирякова

 

437

Петко Стоянов Пиперов

 

438

Станислав Петков Пиперов

 

439

Николета Антонова Георгиева

 

440

Илияна Димова Георгиева

 

441

Марийка Стоянова Димитрова

 

442

Янка Петрова Стоянова

 

443

Станко Христов Христов

 

444

Михаела Дончева Донданова

 

445

Вангел Иванов Вангелов

 

446

Теменужка Стойчева Недкова

 

447

Христо Желязков Кунчев

 

448

Татяна Радулова Димитрова

 

449

Йордан Георгиев Димитров

 

450

Стефан  Стойков Момчев

 

451

Христо Стефанов Вълков

 

452

Даниела Димитрова Митева

 

453

Милен Христов  Митев

 

454

Таня Георгиева Аргатска

 

455

Байчо Русев Рачев   

 

456

Валентин Маринов Вълчанов

 

457

Ивета Стоянова Комитова

 

458

Радостина Тодорова Тодорова

 

459

Мария Георгиева Стоева

 

460

Нела Христова Цуцева

 

461

Зорница Иванова Петрова

 

462

Костадинка Дикова Димитрова

 

463

Янита Вълчева Бакалова

 

464

Катя Христова Кирова

 

465

Аделина Делянова Коджабашева

 

466

Станислава Стойчева Вълчева

 

467

СТЕФАН ЗАХАРИЕВ СТЕФАНОВ

 

468

Донка Славова Бошнакова

 

469

Георги Добринов Тепалков

 

470

Елена Йорданова Атанасова

 

471

Симона Димитрова Тепалкова

 

472

Димитър Пандов Димитров

 

473

Димитър Станков Михалев             

 

474

Веселина Иванова Атанасова  

 

475

Мартина Станкова Михалева        

 

476

Кремена Иванова Атанасова         

 

477

Стоянка Добрева Петрова                  

 

478

Александър Илиев Терзиев

 

479

Георги Великов Димитров

 

480

Велико  Георгиев Димитров

 

481

Иван Илиев Стайков

 

482

Радослав Танев Янчев

 

483

Христо Великов Димитров

 

484

Илиян Иванов Стайков

 

485

Маргарита Николаева Павлова

 

486

Ваньо Костадинов Тюфекчиев

 

487

Тодорка Костадинова Тюфекчиева

 

488

Станко Иванов Станков

 

489

Олга Димитрова Недева

 

490

Габриела Градева Георгиева

 

491

Светлана Георгиева Жечева

 

492

Георги Вълчев Георгиев

 

493

Ивелина Пенкова Пенева

 

494

Красимир Стефанов Янков

 

495

Мария Стоянова Григорова

 

496

Живко Сотиров Казаков

 

497

Мадлен Христова Дечева

 

498

Николай Янков Павлов

 

499

ЙОАННА ЖИВКОВА КАЗАКОВА

 

500

МАРИЯНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

501

Ивелина Петева Стойкова

 

502

Радослав Николаев Стратиев

 

503

Георги Димитров Димитров

 

504

Коста Иванов Иванов

 

505

Комня Георгиева Колева

 

506

Петю Ганчев Стойков

 

507

Петър Стефанов Ангелов

 

508

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВА СЪРМОВА

 

509

Иванка Димитрова Урумова

 

510

Катя Костадинова Пухова-Василева

 

511

Тонка Миткова Бинева

 

512

Панайот Николаев Цветков

 

513

Светла Тодорова Вълкова

 

514

Марияна Апостолова Делякова

 

515

Стамен Атанасов Атанасов

 

516

Недка Стефанова Сашева

 

517

Господинка Маринова Велева

 

518

Валя Янчева Янева

 

519

Радостина Кирчева Ботушанска

 

520

Габриел Гавраилов Баръмов

 

521

Тихомир Ангелов Димов

 

522

Иванка Богданова Кирова

 

523

Радостин Валентинов Маджаров

 

524

Николинка Манева Панайотова

 

525

Николай Тодоров Кирязов

 

526

Мартин Николаев Кирязов

 

527

Светослава Стоянова Раева

 

528

МИХО СТОЯНОВ МИХОВ

 

529

Здравка Христова Стоянова

 

530

ВИЛИСЛАВА НИКОЛОВА ЙОРГОВА

 

531

Стоян Петков Чилингиров

 

532

Милка Славчева Мерджанова

 

533

Стоянка Монева Алексиева

 

534

Даниела Тодорова Алексиева

 

535

ЖЕНЯ МИРЧЕВА ЛЮДИЕВА

 

536

Нели Атанасова Янакиева

 

537

Стоян Георгиев Ваташки

 

538

Пламен Манолов Димитров

 

539

Румяна Гочева Манолова

 

540

Красимир Стоянов Вълчев

 

541

Цветан Георгиев Богданов

 

542

Красимир Петров Петров

 

543

Гергана Лазарова Маринова

 

544

Маринела Георгиева Стоева

 

545

Васил Георгиев Петров

 

546

Валентин Рафаилов Николов

 

547

Живка Димитрова Стоянова

 

548

Иванка Николова Бодурова

 

549

Георги Радев Вътев

 

550

Надежда Иванова Павлова-Радева

 

551

Ангел Иванов Гурманов

 

552

Кирил Николов Петров

 

553

Христо Атанасов Атанасов

 

554

Сияна Живкова Костадинова

 

555

МАРИЯН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ

 

556

Велизар Георгиев Манолов

 

557

Валентина Петрова Василева

 

558

Елена Ангелова Суванджиева

 

559

Кера Георгиева Томова

 

560

Константин Щелиянов Щерионов

 

561

Пенка Йорданова Банчева

 

562

Йордан Георгиев Атанасов

 

563

Янка Сталева Стоянова

 

564

СЕМИХА ЛЮТФИ ХАСАН

 

565

Минка Радева Николова

 

566

Радко Койчев Атанасов

 

567

Величко Михайлов Иванов

 

568

Софка Николова Христова

 

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения