Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 236-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 329/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №      (изписва се пълният номер на секцията)

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Стефка Генчева Димова

020400166

Член

ДПС

Катя Илиева Атанасова

Ниязи Джемил Календжи

020400245

Председател

ДПС

Десислава Христова Иванова

Десислава Христова Иванова

020400177

Секретар

ДПС

Димитър Георгиев Георгиев

Таня Василева Сараиванова

020400236

Член

ДПС

Лиляна Вълкова Георгиева

Зелиха Реджебова Ахмед

20400334

Член

ДПС

Стоян Велков Маринчев

Силвия Димова Стефанова

020400014

Зам.председател

ДПС

Ипек Себахатин Мустафа

Мария Григорова Грудова - Калъчева

020400046

Член

ДПС

Неджибе Али Ереджеб

Есма Мехмед Алиосман

020400050

Секретар

ДПС

Татяна Алексиева Георгиева

Назмия Байрям Уста

020400098

Секретар

ДПС

Хамза Хюсеин Коюмджиев

Мария Асенова Илиева

020400269

Председател

ДПС

Донка Лекова Йорданова

Хасан Ризванов Ахмедов

020400056

Секретар

ДПС

Веселина Златева Кузева

Христо Йорданов Кунев

020400057

Член

ДПС

Хабибе Феим Патърлъ

Сунай Ридван Хасан

020400058

Член

ДПС

Неждет Хюсеин Патърлъ

Пенка Сашева Михайлова

020400096

Член

ДПС

Фатма Смаил Садула

Мехмед Хюсеин Мехмед

020400105

Секретар

ДПС

Махсум Хасан Мехмед

Анастас Иванов Чакалов

020400111

Член

ДПС

Стефка Андонова Стефанова

Станивслава Стоева иванова

020400124

Член

ДПС

Сиябе Мустафа Исмаил

Нефисе Халилова Вълчева

020400153

Зам.председател

ДПС

Анри Салих Метраш

Галя Димова Желязкова

020400189

Член

ДПС

Мариана Стоянова Петкова

Маргарита Иванова Петрова

020400209

Председател

ДПС

Явор Димитров Пантелеев

Ниязи Джемил Календжи

020400241

Секретар

ДПС

Емне Мухамедин Мехмед

Калинка Георгиева Клюнкова

020400284

Член

ДПС

Даниел Георгиев Димов

Веселин Янков Тодоров

020400284

Член

ДПС

Айча Ферудун Мехмед

Стоян Христов Камбуров

020400152

член

ДПС

Сезгин Неджиб Неджиб

Габриела Маринова Илчева

020400293

Зам.председател

ДПС

Жельо Людмилов Лютканов

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 21:18 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения