Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 228-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 319/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Дарина Желязкова Желязкова

020400120

Председател

ПП

Искрен Димитров Атанасов

 

Ивелина Георгиева Мусева

020400126

Председател

ПП

Калина Христова Георгиева

 

Елена Костадинова Райчева

020400210

Председател

ПП

Мърия Иванова Кършева

 

Гинка Костова Мъжгълова

020400130

Председател

ПП

Христо Георгиев Георгиев

 

Йорданка Георгиева  Петрова

020400139

Председател

ПП

Магдалена Неделчева Петрова

 

Златка Георгиева Паласкаджиева

020400309

Зам.Председател

ПП

Елена Янакиева Атанасова

 

Ана Димитрова Георгиева

020400310

Председател

ПП

Иван Руменов Стоянов

 

Нина Стоянова Сариева

020400311

Секретар

ПП

Георги Зафиров Стефанов

 

Теодора Атанасова  Костова

020400312

Председател

ПП

Радка Димитрова Ангелова

 

Кънчо Николов Стоянов

020400313

Зам.Председател

ПП

Славка Енчева Колева

 

Елена Дикова Василева

020400314

Секретар

ПП

Тодор Петров Ганчев

 

Николай Иванов Попов

020400315

Зам.Председател

ПП

Валери Ангелов Горанов

 

Албена Иванова Николова

020400227

Член

ПП

Станка Иванова Иванова

 

Николай Веселинов Славов

020400059

Председател

ПП

Драгомир Димитров Манолов

 

Сияна Дичева Славчева

020400172

Секретар

ПП

Мария Георгиева Михайлова

 

Янка Маринова Георгиева

020400176

Секретар

ПП

Игнат Тонев Трошев

 

Надя Ибрахим Баракат

020400192

Член

ПП

Георги Михайлов Полименов

 

Христо Валентинов Иванов

020400273

Член

ПП

Мария Тодорова Георгиева

 

Янка Маринова Георгиева

020400099

Член

ПП

Веселина Янкова Добрева

 

Росица Димитрова Боюклиева

020400220

Секретар

ПП

Антония Димитрова Тончева

 

Добринка Тодорова Стамболиева

020400272

Член

ПП

Диляна Михайлова Иванова

 

Щилян Стоянов Стоянов

020400341

Секретар

ПП

Паулина Иванова

динева

 

  

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 19:03 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения