Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 224-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 316/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Кою Василев Грозев

021800001

Председател

ПП

Айше Февзи Салим

Николай Анатолиев Маринов

021800001

Член

ПП

Мехмед Хюсеин Смаил

Виктор Драмов Суански

021800002

Председател

ПП

Емине Ахмед Алтраман

Радослав Светозаров Бобойчев

021800002

Член

ПП

Кирил Стефанов Янев

Михаила Валентинова Жекова

021800003

Член

ПП

Гергана Георгиева Тодорова

Николай Митков Димитров

021800003

Член

ПП

Гюлтен Неджати Хюсеин

Дянко Йорданов Желязков

021800005

Секретар

ПП

Хасан Осман Хюсеин

Николай Петров Делчев

021800006

Председател

ПП

Кямил Мустафа Кямил

Иван Богданов Богданов

021800006

Член

ПП

Хюсин Мехмед Хасан

Георги Кралев Георгиев

021800007

Председател

ПП

Джасел Джевдет Ахмед

Яна Георгиева Кирова

021800007

Член

ПП

Зийнеб Осман Илияз

Стефан Митков Танев

021800008

Секретар

ПП

Мийрем Емин Мехмед

Димитър Веселинов Андонов

021800009

Секретар

ПП

Халил Осман Хюсеин

Явор Иванов Христов

021800009

Член

ПП

Мустафа Юмеров Салиев

Диана Иванова Пъчкова

021800010

Зам.-предс.

ПП

Юнзюле Нутем Ядем

Десислава Мартинова Толева

021800011

Член

ПП

Исмаил Муса Исмаил

Жулиян Цветанов Милчев

021800013

Председател

ПП

Мехмед Ибриям Сали

Тодор Георгиев Петров

021800013

Член

ПП

Байрамали Ахмед Ахмед

Евгения Иванова Гавраилова

021800015

Председател

ПП

Нежля Февзи Мехмедтатар

Мехмед Муса Мехмед

021800015

Член

ПП

Февзи Ахмед Адем

Богдан Томов Карчев

021800016

Председател

ПП

Зийнеб Идриз Ереджеб

Муса Мехмед Мехмед

021800017

Секретар

ПП

Джемал Халил Хюсеин

Ивелин Ивайлов Загоров

021800018

Председател

ПП

Ислям Хюсеин Ислям

Крум Любомиров Колдамов

021800018

Член

ПП

Еметула Хюсеин Хюмед

Боян Желязков Паскалев

021800019

Секретар

ПП

Стойка Стоянова Тодорова

Нели Георгиева Атанасова

021800019

Член

ПП

Стоянка Георгиева Стоянова

Станислав Минков Минчев

021800020

Член

ПП

Георги Славчев Славчев

Марияна Иванова Димитрова

021800025

Секретар

ПП

Ружди Хюсеин Смаил

Петър Стойков Димитров

021800027

Председател

ПП

Юсуф Рамадан Мустафа

Кристиян Красимиров Кръстев

021800027

Член

ПП

Нина Кирева Неделчева

Теодора Тодорова Тодорова

021800028

Член

ПП

Фейме Айнур Гасим

Георги Симеонов Вутов

021800030

Председател

ПП

Ахмед Неджвен Ахмед

Симеон Веселинов Вутов

021800030

Член

ПП

Музафер Исмаил Азис

Яни Иванов Байчев

021800034

Председател

ПП

Смаил Реджеб Мустафа

Росен Ганчев Кунев

021800034

Член

ПП

Афисе Юсин Ефенди

Стоян Колев Стефанов

021800035

Председател

ПП

Кадир Адем Халил

Росица Тотева Пенчева

021800037

Председател

ПП

Фатме Осман Нурали

Ивайло Бориславов Рангелов

021800041

Секретар

ПП

Мелис Мехмед Ириза

Калоян Паскалев Домусчиев

021800041

Член

ПП

Сюлейман Мустафа Кьосе

Щилян Стоянов Стоянов

021800044

Секретар

ПП

Мехмед Мехмед Ахмед

Радостина Живкова Димитрова

021800045

Секретар

ПП

Бехидже Акиф Мехмед

Пламен Георгиев Янев

021800046

Председател

ПП

Азис Ахмед Азис

Дамян Ивов Дамянов

021800046

Член

ПП

Хасан Осман Фейзула

Георги Иванов Шопов

021800047

Председател

ПП

Юмие Азис Юсуф

Лалка Димитрова Кипрова

021800049

Секретар

ПП

Сиябе Осман Мухарем

Николай Велев Велев

021800051

Председател

ПП

Хабибе Мехмед Хюсеинова

Шерифе Мехмед Велева

021800051

Член

ПП

Руска Колева Боздукова

Лиляна Николаева Велева

021800052

Секретар

ПП

Джеврие Смаилова Акиф

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:58 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения