Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 222-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Айтос от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 315/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

  

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Теодора Пенчева Димитрова

020100008

зам. председател

БСП

Атанаска Димова Атанасова

Йорданка Величкова Христова

020100012

зам. председател

БСП

Йорданка Христова Добрева

Атанаска Димова Атанасова

020100025

член

БСП

Анелия Емилова Алиева

Павлина Ташева Георгиева

020100027

секретар

БСП

Живка Димова Иванова

Анелия Маринова Ангелова

020100030

зам. председател

БСП

Маргарита Тенева Кънчева

Светла Димитрова Димитрова

020100031

секретар

БСП

Марга Господинова Пенова

Катя Николова Иванова

020100032

председател

БСП

Донка Богданова Иванова

Йорданка Христова Добрева

020100034

член

БСП

Радка Сивенова Георгиева

Дучка Стоянова Великова

020100043

член

БСП

Султанка Тодорова Канева

Йорданка Бинева Райкова- Василева

020100049

член

БСП

Диана Иванова Василева

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Айтос, съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Айтос, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:56 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения