Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 220-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Несебър от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 306/27.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Несебър. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК  №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Цонка Иванова Тодорова

020400178

Член

ИТН

Яни Жеков Мазов

Величко Бориславов Митрев

020400316

член

ИТН

Марийка Георгиева Димитрова

Гергана Людмилова Георгиева

020400332

член

ИТН

Матьо Петков Матев

Матьо Петков Матев

020400333

Секретар

ИТН

Гергана Людмилова Георгиева

Красен Олег Мирчев

020400254

Член

ИТН

Николай Михайлов Топалов

Ивелина Михайлова Налбантова

020400256

член

ИТН

Вяра Миленова Савова

Николай Михайлов Топалов

020400297

член

ИТН

Димитрина Господинова Топалова

Ахмед Юсеин Гънгърлак

020400179

Зам.председател

ИТН

Делян Георгиев Фучеджиев

Гергана Димитрова Атанасова

020400261

Председател

ИТН

Ахмед Юсеин Гънгърлак

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Несебър съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Несебър, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:43 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения