Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 211-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. №2_2/ 26.09.2022г., в 15 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 124 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА 124 /сто двадесет и четири/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Георги Тодоров Вълков

2

Евгения Иванова Йорданова

3

Веселина Добрева Рачева

4

Георги Радев Червенков

      5

Йордан Илиев Христов

      6

Елена Радкова Христова

7

Пенка Нанева Тодорова

8

Милена Боянова Николова

9

Таня Янкова Бяндова

10

Николай Иванов Стоянов

11

Златина Георгиева Кенова

12

Мария Тодорова Стоева

13

Велико Михайлов Савов

14

Марин Петков Марински

15

Янка Маринова Иванова

16

Драгомир Стоянов Георгиев

17

Димо Марчев Чанев

18

Василка Добринова Димова

19

Бончо Демирев Димитров

20

Виолета Янева Ямакова

21

Галина Георгиева Георгиева

22

Цонка Радева Алексиева

23

Виолета Йорданова Димитрова

24

Диян Стоянов Георгиев

25

Росица Великова Велкова

26

Стоян Иванов Ангелов

27

Тошо Стойнов Колев

28

Йорданка Тончева Минчева

29

Тонка  Ганчева Митева

30

Пламена Георгиева Казакова

31

Радостина Желева Маркова

32

Мария Михова Николова

33

Георги Мариев Петров

34

Таня Димитрова Вълчева

     35

Зорница Здравкова Иванова

36

Йордан Миндов Андреев

37

Ани Демирева Аргирова

38

Велизара Здравкова Недева

39

Донка Христова Величкова

40

Станислава Георгиева Иванова

41

Диян Митков Станев

42

Габриела Тончева Павлова

43

Адем Исмаил Адем

44

Зелиха Мехмед Осман

45

Златка Тончева Тончева

46

Маринчо Христов Георгиев

47

Ваня Димитрова Мутафова

48

Слави Славчев Ненов

      49

Дора Златанова Михалева

50

Иванка Гочева Ямакова

51

Иван Пенев Хаджиев

52

Марийка Иванова Костова

53

Тодор Ангелов Дражев

54

Валентин Славчев Щерионов

55

Щеляна Гошкова Асан

56

Смаил Али Осман

     57

Илия Димитров Атанасов

58

Мария Иванова Димитрова

59

Русислав Иванов Атанасов

60

Жана Стоянова Заманчева

61

Станко Щерев Щерев

      62

Цветелин Георгиев Георгиев

63

Камен Иванов Киров

64

Атанас Атанасов Кисьов

65

Тодор Георгиев Бурделов

66

Коста Георгиев Михалев

67

Стоян Стефанов Иванов

68

Султана Златева Димитрова

69

Добринка Дончева Вангелова

70

Гинка Стефанова Иванова

71

Петко Димитров Йорданов

72

Николай Костов Иванов

73

Петко Благоев Иванов

74

Благой Иванов Иванов

75

Галина Иванова Иванова

76

Йови Парушев Анестиев

77

Ивета Огнянова Бинчева

78

Тодор Георгиев Парашкевов

79

Наталия Вълкова Вълкова

80

Донка Янева Пехливанова

81

Нели Тодорова Стоянова

82

Мария Недялкова Хамбарлиева

83

Иван Енчев Коеджиков

84

Владимир Георгиев Георгиев

85

Митко Тенчев Велев

86

Никола Димов Чочоров

87

Иван Димитров Хайдутов

88

Златка Драганова Балджиева

89

Еленка Тодорова Мечева

90

Тодор Димов Чочоров

91

Георги Иванов Бинков

92

Златка Стоянова Аспарухова

93

Елена Божидарова Божинова

94

Мария Станкова Стоянова

95

Денка Нанева Чапанова

96

Тодора Василева Канева

97

Пенка Тодорова Тотева

98

Константин Нейков Георгиев

99

Димитринка Атанасова Стоянова

100

Ганка Стоянова Георгиева

101

Красимир Аделинов Шерифов

102

Снежана Стефанова Рускова

103

Петя Николаева Терзиева

104

Христо Милчев Тютюнджиев

105

Красимир Георгиев Гаджеруков

106

Елена Колева Димитрова

107

Лилия Митова Заркова

108

Величка Ангелова Христова

109

Хюсеин Мъстък Мустафа

110

Силвия Руменова Душева

111

Станка Георгиева Георгиева

112

Иван Станчев Станчев

113

Ремзие Али Юмер

114

Ганка Тодорова Стаматова

115

Кина Стоянова Атанасова

116

Ердинч Сюлейман Хаджи

117

Ерсин Ердинч Хаджъ

118

Желю Желев Желев

119

Чубра Андреева Ангелова

120

Ахмед Исмаилов Мехмедов

121

Радостин Живков Христов

122

Самет Изет Ахмед

123

Ремзи Февзи Хасан

124

Недялка Стоянова Русева

 

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения