Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 210-НС
Бургас, 27.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 02 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведен под вх. № 301/26.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 48 /четиридесет и осем/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

21

Михаил Георгиев Кондакчиев

70/24.09.2022

22

Илиан Христов Щерев

71/24.09.2022

23

Митко Петков Николов

72/24.09.2022

24

Дейвид Янков Огнянов

73/24.09.2022

25

Таня Христова Стойкова

74/24.09.2022

26

Валентин Андреев Продромов

75/24.09.2022

27

Иван Кънчев Дачев

76/24.09.2022

28

Ганю Бонев Тотев

77/24.09.2022

29

Ваня Янева Владимирова

78/24.09.2022

30

Весела Желязкова Гуджукова

79/24.09.2022

31

Георги Маринов Драгнев

80/24.09.2022

32

Георги Тошков Вражев

81/24.09.2022

33

Неделчо Стайков Стайков

82/24.09.2022

34

Петя Янева Арнаудова

83/24.09.2022

35

Станислав Валентинов Ангелов

84/24.09.2022

36

Христина Боянова Иванова - Янакиева

85/24.09.2022

37

Аделина Цветанова Николова - Чолева

86/24.09.2022

38

Мария Николаева Чернева

87/24.09.2022

39

Михаил Ангелов Чернев

88/24.09.2022

40

Ангел Филипов Андонов

89/24.09.2022

41

Филип Митков Андонов

90/24.09.2022

42

Цветелина Станчева Драганова

91/24.09.2022

43

Иван Каменов Киров

92/24.09.2022

44

Калина Славчева Лазова

93/24.09.2022

45

Огнян Янков Лулев

94/24.09.2022

46

Славчо Пейчев Фучеджиев

96/24.09.2022

47

Никол Иванова Атанасова

99/24.09.2022

48

Мария Иванова Иванова

100/24.09.2022

49

Илия Станков Станков

101/24.09.2022

50

Жана Янева Качакова

102/24.09.2022

51

Кремена Стоянова Дженезова

103/24.09.2022

52

Таня Вълчева Симова

104/24.09.2022

53

Пенка Петкова Стоянова

106/24.09.2022

54

Стойчо Трендафилов Неделчев

107/24.09.2022

55

Красимир Станев Георгиев

108/24.09.2022

56

Десислава Невенова Цветкова

109/24.09.2022

57

Ангел Райчев Тодоров

110/24.09.2022

58

Диана Добрева Добрева

111/24.09.2022

59

Гинка Петкова Арабаджиева

112/24.09.2022

60

Христо Димитров Палов

113/24.09.2022

61

Елена Николаевна Проданова

114/24.09.2022

62

Ангел Симеонов Гарджев

115/24.09.2022

63

Димитър Маринчев Николов

116/24.09.2022

64

Иринка Панайотова Стоянова

117/24.09.2022

65

Асен Райнов Филипов

118/24.09.2022

66

Тодор Михалев Малчев

119/24.09.2022

67

Ангелина Димитрова Николова

120/24.09.2022

68

Мария Христова Тасмова

121/24.09.2022

     

ОТКАЗВА да публикува поради несъответствия, следните лица:

Име

Пълномощно

Грешка

Радосвета Иванова Кирова

95/24.09.2022

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Гергана Иванова Кирова

97/24.09.2022

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Велизара Дианова Николова

98/24.09.2022

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Костадин Тодоров Чонков

105/24.09.2022

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

 

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 27.09.2022 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения