Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 205-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1_5/26.09.2022г., в 15.00 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници  на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 44 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА  44 /четиридесет и четири / броя ЗАСТЪПНИЦИ на  кандидатската листа издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Андрей Димитров Казаков

2

Ѝордан Господинов Тодоров

3

Чанко Андонов Факалийски

4

Антон Чанков Факалийски

5

Севдалин Ганков Йорданов

6

Теньо Петров Шимеров

7

Банчо Димитров Радев

8

Марияна Георгиева Мирчева

9

Ради Йорданов Димитров

10

Димитър Недялков Станев

11

Стефан Ангелов Димитров

12

Николай Иванов Тонев

13

Цвятко Стоянов Котев

14

Назим Ниязи Мехмед

15

Муса Ерхан Муса

16

Златка Димчева Пашева

17

Душка Огнянова Йорданова

18

Халил Нотви Ахмед

19

Селим Хасанов Ахмедов

20

Станьо Радев Радев

21

Ганка Лазарова Сандева

22

Мария Щилиянова Млячкова

23

Ангел Йорданов Христов

24

Альоша Митков Шопов

25

Айше Салимова Мусова

26

Джемил Мюмюн Кенан

27

Ахмед Сеид Ахмед

28

Асен Радев Дяков

29

Асен Михайлов Христов

30

Николай Иванов Иванов

31

Емин Сеид Емин

32

Умани Хюмет Халил

33

Хатче Хюсеин Ахмедова

34

Емине Ахмедова Йонуз

35

Назие Раим Конали

36

Сейдали Ерол Мустафа

37

Мъстън Мехмед Топал

38

Десислава Красимирова Енчева

39

Асен Русев Василев

40

Мехмед Хасан Хаджи

41

Октай Осман Ахмед

42

Музафер Махмуд Махмуд

43

Юлияна Сашева Петрова-Щилиянова

44

Азизе Рамадан Каръмджъ

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:51 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения