Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 204-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 295/26.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Радослава Милчева Димитрова

020400239

Зам.председател

ДПС

Галина Емилова Чолакова

Гюлсюм Осман Хюсеин

020400002

Член

ДПС

Умут Фикрет Моллаюсеин

Надежда Тонева Джунгурова

020400066

секретар

ДПС

Сибел Метин Ахмедова

Мариян Атанасов Михалев

20400052

Член

ДПС

Сехер Хюсеин Бекир

Зейнеб Осман Халилибрям

020400054

Председател

ДПС

Мария Вълчева Вълчева

Светла Тодорова Вълкова

20400016

Член

ДПС

Радка Гочева Русева

Добринка Атанасова Борисова

020400150

Член

ДПС

Габриела Светланова Щерионова

Тодорка Николаева Тодорова

020400151

Член

ДПС

Исмаил Неджиб Неджиб

Мариела Симеонова Йорданова

020400312

Секретар

ДПС

Милена Малчева Кръстева

Сибел Метин Ахмедова

020400064

Член

ДПС

Белгин Ибрахим Осман

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:49 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения