Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 196-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 286/26.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „Продължаваме промяната“.

 

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Станка Илиева Димитрова

217000002

член

ПП

Дамянка Христова Златинова

Нана Венкова Венкова

217000005

председател

ПП

Марияна Николаева Розанова

Илиян Русев Андролов

217000010

председател

ПП

Роса Василева Тодорова

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОЛЕВ

217000011

председател

ПП

Юнзиле Юсуф Солак

Мария Иванова Димитрова

217000024

председател

ПП

Светла Димитрова Станева

Здравка Георгиева Петрова

217000025

зам предс

ПП

Славка Неделчева Душева

Мария Ангелова Сотирова

217000027

председател

ПП                                       

Тодор Стоянов Иванов

Щелияна Христова Станева

217000029

председател

ПП

Maрия Тодорова Тальокова

Станчо Йовков Станев

217000032

зам предс

ПП

Атанас Димостенов Аргиров

Лилия Стефанова Найденова

217000035

председател

ПП

Анка Стойкова Димитрова

Кирил Стефанов Лалев

2170000039

член

ПП

Станчо Николов Буковинов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:40 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения