Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 285/26.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Недялка Иванова Кацарова

020400075

Секретар

ПП

КАЛОЯН АНДРЕЕВ КАМБУРОВ

СТЕФАНКА ПАНАЙОТОВА КЕНОВА

020400113

Председател

ПП

ЛЕНА ЯНЕВА ТЕНЕВА

РУМЯНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

020400124

Председател

ПП

ДИНКО НЕНЧЕВ ДРАГНЕВ

ОГНЯНА ВЪЛКАНОВА ВЪЛКАНОВА

020400210

Председател

ПП

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА

Злата Стоянова Илиева

020400227

Председател

ПП

ГАЛЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Мария Стоянова Иванова

020400233

Председател

ПП

ПЕТЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА

Боряна Димитрова Бодурова

020400263

Секретар

ПП

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ СЛАВОВ

020400272

Председател

ПП

ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА РУСКОВА СТОЕВА

020400302

Председател

ПП

ЗВЕЗДЕЛИНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

Атанас Георгиев Василев

020400314

Член

ПП

МАРИНА ЯНКОВА СЪБЕВА

Димо Димитров Куртев

020400319

Председател

ПП

КРИСТИАН КРАСИМИРОВ ВИДОВ

Дилена Димитрова Манолова

020400331

Зам.председател

ПП

ПАВЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

НИКОЛИНКА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА

020400332

Председател

ПП

НЕВЕНА ВЪЛЧЕВА ПЕЕВА

ГАЛИНА ПЕНЕВА ВАКРИЛОВА

020400334

Председател

ПП

НИКОЛА ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

020400065

Секретар

ПП

ВЕСЕЛИНА РУСЕВА РУСЕВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАТЕЕВА

020400228

Председател

ПП

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Кирил Ончев Анастасян

020400324

Секретар

ПП

ИРИНКА НИКОЛОВА САРАФОВА

ИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ БОДУРОВ

020400158

Председател

ПП

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

020400202

Зам.председател

ПП

ЯНКА ВЪЛЕВА СТЕФАНОВА

ЗЛАТОМИР ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ

020400226

Член

ПП

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

РАЗИЕ МЕХМЕД ИБОВА

020400184

секретар

ПП

РУМЯНА КОСТАДИНОВА РАЙЧЕВА

Нели Венкова  Кирякова

020400298

Председател

ПП

СТЕЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА

 НИКОЛИНКА МАРИНОВА АЛЕКСИЕВА

020400001

Зам.председател

ПП

НАДЯ ЧАНКОВА ПЕТРОВА

ЗДРАВОВЕСА ИВАНОВА НИКОЛОВА

020400021

Зам.председател

ПП

МАРИЯ БЛАГОЙЧЕВА ОВЧАРОВА

ЖАСМИН АТАНАСОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА

020400065

Член

ПП

Нели Венкова  Кирякова

ПЕНКА ЯНКОВА КАРАИВАНОВА

020400091

Секретар

ПП

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА

ИЛИЯН ВАЛЕНТИНОВ СТАНЧЕВ

020400106

Член

ПП

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ЧАЛКАНТИЕВ

ПЕТЪР КОЛЕВ РУСЕВ

020400281

Член

ПП

БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ

СТЕЛА ДИМИТРОВА ДИМОВА

020400296

Член

ПП

ДИЯНА ТОДОРОВА КАРАМИХАЛЕВА

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:38 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения