Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 194-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 290/26.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Василка Кирчева Стирянова

020400150

член

БСП

Василка Петкова Димитрова

Станислав Петков Бошнаков

020400153

член

БСП

Яни Николов Атанасов

Таня Петрова Бошнакова

020400159

член

БСП

Силви Димитров Христов

Виолета Емилова Тодорова

020400173

секретар

БСП

Атанас Димитров Каишев

Димитър Стоянов Найденов

020400202

председател

БСП

Живка Тончева Найденова

Живка Тончева Найденова

020400203

член

БСП

Николай Желязков Желязков

Минка Иванова Банкина

020400204

член

БСП

Емилия Желязкова-Господинова

Дора Витанова Пурнарова

020400205

член

БСП

Дора Витанова Пурнарова

Мирослав Димов Петков

020400210

член

БСП

Добромира Танева Танева

Валентина Костова Кавалджиева

020400319

член

БСП

Маргарита Георгиева Димитрова

Марийка Иванова Панайотова

020400323

секретар

БСП

Димитър Стоянов Найденов

Йорданка Недялкова Попова

020400326

член

БСП

Русанка Атанасова Фотева

Марийка Георгиева Димитрова

020400327

член

БСП

Донка Минкова Георгиева

Русанка Атанасова Фотева

020400328

председател

БСП

Саватин Димитров Иванов

Иванка Нейчева Димова

020400329

член

БСП

Светла Иванова Иванова

Олга Атанасова Георгиева

020400332

член

БСП

Желязко Николаев Желязков

Николай  Желязков Желязков

020400333

член

БСП

Марияна Лечева Желязкова

Венета Василева Мирчева

020400334

член

БСП

Петър Колев Русев

Янко Димов Янков

020400335

член

БСП

Нина Атанасова Амбова

Капина Спасова Сирачева

020400337

председател

БСП

Руса Тодорова Стоянова

Тодор Киров Недялков

020400338

член

БСП

Виолета Стоянова Милович

Марияна Лечева Желязкова

020400339

секретар

БСП

Гергана Минчева Михалева

 

020400340

член

БСП

Донислав Георгиев Вълканов

 

020400341

член

БСП

Петко Димитров Димитров

 

020400342

председател

БСП

Руси Видев Дончев

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Бургас, съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения