Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 193–НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№283/ 26.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Чанко Димитров Чанев

020400303

Секретар

ДПС

Татяна Апостолова апостолова

Селмин Тунджаева Караалиева

020400306

Зам.председател

ДПС

Енгин Хабил Осман

Ердинч Виждан Шукри

020400193

Член

ДПС

Елина Асенова Араджова

Елина Асенова Араджова

020400185

Секретар

ДПС

Ердинч Виждан Шукри

Махсум Мехмед Хасан

020400282

Секретар

ДПС

Кюрсие Кадир Енверова

Мария Димова Колева

020400265

Председател

ДПС

Иван Щерийонов Филипов

Иван Щерийонов Филипов

020400259

Зам.председател

ДПС

Анета Динкова Ангелова

Таня Иванова Дункова

020400097

Член

ДПС

Нериман Юсеин  Осман

Донка Христова Дякова

020400281

Председател

ДПС

Исуф Мустафа Хюсеин

Айсел Исмаил Хамза

020400107

Член

ДПС

Петко Андреев Страхилов

Несрин Юлфредо Юмеров

020400108

Член

ДПС

Божил Красимиров Куртев

Ваня Маринова Атанасова

020400102

Член

ДПС

Снежана Тодорова Андонова

Асан Ахмедов Юсеинов

020400099

Член

ДПС

Андрей Христов Андонов

Ася Александрова Манолова

020400100

Зам.председател

ДПС

Страхил Сийков Чавдаров

Елена Наскова Христова

20400095

Председател

ДПС

Митко Андреев Страхилов

Танер Дурхан Мехмед

020400094

Член

ДПС

Невена Димитрова Маринова

Христо Тодоров Димитров

020400311

Член

ДПС

Тодорка Николаева Тодорова

Ерхан Сабахатин Адем

020400311

Член

ДПС

Найден Красимиров Божилов

Снежана Димитрова Чанева

020400309

Секретар

ДПС

Светлана Донева Апостолова

Мирем Сюлейман Юсеин

020400264

Секретар

ДПС

Мирем Юсеин Сюлейман

Кирил Красимиров Киров

020400261

Член

ДПС

Анка Ангелова Маджарова

Исмаил Хасан Смаил

020400259

Зам.председател

ДПС

Анета Динкова Ангелова

Шурай Феимова Алиева

020400258

Председател

ДПС

Щиляна Благова Бакърджиева

Шейри Шенол Али

020400200

Зам.председател

ДПС

Нурсет Сабахатинов Топалов

Фатме Шакир Шабанова

020400201

Секретар

ДПС

Шукри Виждан Шукри

Нериман Емин Емрула

020400025

Член

ДПС

Мустафа Мехмед Мусин

Айшегюл Кемал Рашид

020400026

Член

ДПС

Гюлназие Хасан Мусин

Иван Русев Иванов

020400270

Секретар

ДПС

Хабил Енгин Осман

Ивайло Георгиев Димитров

020400272

Секретар

ДПС

Фазиле Ахмед юмер

Ерхан Сабахатин Адем

020400062

Член

ДПС

Назифе Фехми Халибрям

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:34 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения