Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение №156/23.09.2022 год. на РИК Бургас.

При извършена служебна проверка на постановените решения за назначаване на поименните състави на СИК и базата данни поддържани в РИК, се констатира, че в решение   №156/23.09.2022 год. на РИК Бургас е допусната техническа грешка, като в секция №2230030 в община Сунгурларе, от квотата на ПП “Възраждане“ е извършено назначаване на член на СИК без тази политическа партия да има право да предлага членове в тази секция.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в решение №156/23.09.2022 год. на РИК Бургас, като назначаването на Христо Драганов Митев от квотата на ПП “Възраждане“ извършено в секция №2230030 в община Сунгурларе да се счита за невалидно.

ОБЕЗСИЛВА издаденото удостоверение на Христо Драганов Митев.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:32 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения