Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Районна избирателна комисия-Бургас е постъпил списък № 01 на упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведен под вх. № 279/25.09.2022 г. Списъкът е представен и на технически носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК и Решение №1332-НС от 26.08.2022 г. на ЦИК и след извършена проверка, Районна избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 20 /двадесет/ броя упълномощени представители в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, съгласно приложения списък, както следва:

 

Предложение от партия/коалиция/ИК - Коалиция ГЕРБ - СДС

 

1

Ивелин Тодоров Иванов

50/24.09.2022

2

Михаела Михайлова Михайлова

51/24.09.2022

3

Даниела Георгиева Георгиева

52/24.09.2022

4

Надя Георгиева Георгиева

53/24.09.2022

5

Кита Димитрова Иванова

54/24.09.2022

6

Донка Станчева Дикова

55/24.09.2022

7

Катя Вълчева Михайлова

56/24.09.2022

8

Христо Дончев Иванов

57/24.09.2022

9

Валентина Венциславова Попова

58/24.09.2022

10

Донка Кирова Казакова

59/24.09.2022

11

Маринка Недева Янева

60/24.09.2022

12

Кина Иванова Атанасова

61/24.09.2022

13

Румен Искренов Бакиев

62/24.09.2022

14

Тинка Колева Гандиева

63/24.09.2022

15

Мария Крумова Тодорова

64/24.09.2022

16

Николай Диков Темелков

65/24.09.2022

17

Георги Живков Фотев

66/24.09.2022

18

Стела Андонова Никова

67/24.09.2022

19

Александра Николаева Николова

68/24.09.2022

20

Иван Петков Лапчев

69/24.09.2022

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:20 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения