Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Бургас, 26.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 278/25.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Хюсеин Смаил Сюлейман

02-18-00-002

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Рамадан Турай Рамадан

Тасим Касимов Реджебов

02-18-00-002

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Тунджай Нуритинов Ахмедов

Цветана Димова Цветанова

02-18-00-003

Председател

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Хюсеин Смаил Сюлейман

Хюсеин Осман Мустафа

02-18-00-005

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Невзат Хюсеинов Хюсеинов

Златка Тодорова Иванова

02-18-00-007

Зам.-председател

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Северин Чавдаров Краев

Гюлюмсер Кемал Мехмед

02-18-00-007

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Хатче Билял Джемил

Фатме Кязим Юмер

02-18-00-012

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Юсуф Ахмед Мустафа

Зеля Халил Мустафа

02-18-00-024

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Мустафа Ахмед Мустафа

Невин Мюмюн Шевкет

02-18-00-025

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Таня Дончева Димитрова

Красимира Димитрова Костова

02-18-00-026

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Мехмед Адем Юзеир

Дарина Валентинова Върбанова

02-18-00-027

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Яна Радкова Стоянова

Шабанали Мустафа Шабанали

02-18-00-030

Секретар

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Кольо Иванов Колев

Стела Георгиева Орлова

02-18-00-031

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Ахмед Юмер Бекир

Ахмад Мехмедали Ахмед

02-18-00-032

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Атанас Кънчев Киряков

 

Марина Стоянова Стоянова

02-18-00-034

Зам.-председател

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Нанка Димитрова Желева

Таня Славова Добрева

02-18-00-034

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Семиха Фаик Шабан

Нанка Димитрова Желева

02-18-00-035

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Величка Димитрова Трендафилова

Семиха Фаик Шабан

02-18-00-036

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Валерия Ивайлова Русева

Ниязир Ерджан Халил

02-18-00-036

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Пенка Радева Стойчева

Исуф Ахмед Мустафа

02-18-00-038

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Мехмед Сюлейман Смаил

Марийка Димитрова Бакарджиева

02-18-00-039

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Велислава Петрова Кривулова

Мустафа Ахмед Мустафа

02-18-00-042

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Зейнеб Гюлхан Джемал

Сали Недим Али

02-18-00-044

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Нериман Мехмед Хюсеин

Фатме Мустафа Адемова

02-18-00-044

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Надие Халис Ереджеб

Северин Чавдаров Краев

02-18-00-045

Зам. председател

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Фатме Мустафа Адемова

Цветан Благоев Петров

02-18-00-049

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Хюсеин Осман Мустафа

Живка Неделчева Инчева

02-18-00-051

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Селим Мехмед Селим

Кольо Иванов Колов

02-18-00-052

Член

Коалиция

„ГЕРБ-СДС“

Хюсеин Хасан Исмаил

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от състава на СИК в Община Руен, съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 26.09.2022 в 20:08 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения