Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Бургас, 24.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Царево от квотата на ПП „ДПС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 269/24.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Сунгурларе. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Царево съгласно приложения по-долу списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Царево, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Мустафа Али Мустафа

021300006

Член

ДПС

Никита Василева Малчева

Гюлсюм Мустафа Зюлфекер

021300020

Член

ДПС

Роза Лозанова Кирова

Трайко Николов Киров

021300009

Член

ДПС

Трайко Николов Киров

Благой Рубинов Иванов

021300014

Секретар

ДПС

Надежда Илиева Стайкова

Николина Трайкова Кирова

021300015

Зам.-председател

ДПС

Васил Симеонов Малчев

Любен Руменов Асенов

021300017

Секретар

ДПС

Николина Трайкова Кирова

Данчо Милков Йосифов

021300010

Член

ДПС

Милен Христов Стоянов

Атанас Серафимов Иванов

021300011

Секретар

ДПС

Славчо Красимиров Кръстев

Надежда Илиева Стайкова

021300012

Член

ДПС

Красимир Славчов Кръстев

Георги Мариянов Стоянов

021300007

Член

ДПС

Георги Марянов Стоянов

Ивайло Йорданов Тодоров

021300013

Зам.-председател

ДПС

Красимира Тинкова Стойчева

Борислав Георгиев Караиванов

021300008

Зам.-председател

ДПС

Станка Василева Малчева

Тензиле Мехмед Осман

021300019

Зам.-председател

ДПС

Петко Янков Борисов

Божидар Георгиев Пенев

021300003

Член

ДПС

Недялка Мильова Христова

Петя Георгиева Анастасова

021300004

Член

ДПС

Тони Иванова Андонова

Богомил Станков Атанасов

021300016

Зам.-председател

ДПС

Такис Йорданов Йорданов

Ирина Стоянова Христова

021300005

Член

ДПС

Йордан Петков Борисов

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:28 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения