Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Бургас, 24.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на коалиция „Демократична България – обединение“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 275/24.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на коалиция „Демократична България – обединение“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на коалиция „Демократична България – обединение“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 

РЕШИ:

 

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Роза Росенова Божинова

020400041

Председател

ДБ

Марияна Пеева Петкова

Марияна Пеева Петкова

020400047

Член

ДБ

Цветелина Георгиева Тумбева

Христо Димитров Митев

020400051

Член

ДБ

Златина Кирова Иванова

Дилян Жечков Узунов

20400343

секретар

ДБ

Иван Бойчев Кесов

Мария Стоянова Иванова

20400340

Член

ДБ

Христо Георгиев Георгиев

Диана Севдалинова Благанова

20400342

Член

ДБ

Слави Весков Радулски

Димитър Деянов Георгиев

020400050

Член

ДБ

Антоанета Костадинова Павлова

Айше Мустафа Aли

020400104

Член

ДБ

Анна Иванова Радева-Антонова

Иванка Желева Пешева

020400106

Член

ДБ

Теодора Красимирова Атанасова

Теодора Красимирова Атанасова

020400329

Член

ДБ

Христо Христов Тодоров

Апостол Стойчев Стойчев

20400294

Председател

ДБ

Иринка Танева Пенева

Иринка Танева Пенева

020400030

Член

ДБ

Румяна Георгиева Желева

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 25.09.2022 в 11:45 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения