Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Бургас, 24.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на реда за получаване на формуляри на секционен протокол Приложение № 83-НС-хм и Приложение № 84-кр от СИК на територията на област Бургас в хипотезите на раздел Ivт.2 и VI т.1 и т.2 от Методическите указания за СИК на ЦИК

На основание чл. 72, ал. 1 от ИК, във връзка с раздел IV, т. 2 и VI от Методически указания по прилагане на Изборния секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Втори изборен район – Бургаски,

 

 

РЕШИ:

 

Когато:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина (за секции с две машини);

 

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

 

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финални протоколи

 

незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от съответната общинската администрация, да получи от СИК формуляри на протоколи (Приложение № 9-НС към Методическите указания) и да предаде на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 84-НС-кр). Предаването на протоколите се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 72-НС). Фабричните номера на формулярите на протоколите (Приложение № 84-НС-кр) се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС). Формулярите от секционни протоколи (Приложение № 84-НС-кр) се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера и подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формулярите на протоколите.

 

Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

 

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

 

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

 

незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от съответната общинската администрация, да приеме от председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 82-НС-м), както  и Приложение № 9-НС към методичеките указания и да предаде на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр ). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 72-НС). Фабричните номера на формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр) се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 72-НС). Формулярите от секционните протоколи  се предават запечатан в плик по начин, който позволява да се виждат само фабричните им номера и подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формулярите на протоколите.

 

В случай на сгрешен протокол (Приложение № 81-НС-х и Приложение № 82-НС-м) СИК уведомява РИК. РИК уведомява длъжностното лице от съответната общинската администрация, да предаде на председателя на СИК нов формуляр от съответния секционен протокол, като се попълва Приложение № 78-НС. Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 72-НС).

 

Настоящото да се сведе за изпълнение до кметовете на всички общини на територията на Област Бургас.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

         

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 24.09.2022 в 21:03 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения