Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Бургас, 24.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Руен от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 266/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Руен. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

  

Три имена на заменения член

СИК №

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

АНИФЕ ЙОСДЖАН ШАБАН

02-18-00-001

Член

ИТН

Донка Стоянова Аврамова

ЛАТИНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

02-18-00-002

Зам.-предс.

ИТН

Силвия Христова Ценова

НЕДЖИБЕ ХАСАН ХАСАН

02-18-00-002

Член

ИТН

Ани Стоянова Ненчева

ФАТМЕ АДЕМ ЧЕНГЕЛИ

02-18-00-003

Член

ИТН

Славка Ганчева Георгиева

ДИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ

02-18-00-006

Член

ИТН

Пенка Тодорова Караганчева

ДИМИТРИНКА ВЪЛКОВА ВАЧЕВА

02-18-00-018

Член

ИТН

Станислав Костов Костов

ГЮЛТЕН КЕРИМ ШАХИН

02-18-00-020

Член

ИТН

Силвия Миткова Димитрова

АХМЕД ОСМАН МУТУЛА

02-18-00-020

Член

ИТН

Николай Тодоров Тодоров

ДОБРИНКА ДОНЧЕВА ДИМИТРОВА

02-18-00-027

Член

ИТН

Николинка Апостолова Стайкова

НИНА КИРОВА НЕДЕЛЧЕВА

02-18-00-028

Член

ИТН

Анастасия Красенова Стайкова

СТЕФАН ДИМОВ ДИМИТРОВ

02-18-00-035

Член

ИТН

Никола Георгиев Калпаков

СЕЛИМЕ АДЕМ ЯКУБ

02-18-00-037

Член

ИТН

Валентин Вергилов Обретенов

МЕХМЕД ИЛЯЗ МЕХМЕД

02-18-00-047

Член

ИТН

Айше Кадир Емин

СЕВДИЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД

02-18-00-048

Член

ИТН

Вергил Валентинов Обретенов

РЕФИК ВЕЛИ ХАЛИЛ

02-18-00-048

Член

ИТН

Севилджан Акиф Мюмюнова

ХАТЧЕ МУСТАФА МУСТАФА

02-18-00-052

Член

ИТН

Живко Митков Дамянов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Руен съгласно приложения списък.

 

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

 

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Руен, лицата съгласно постъпилото заявление.

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения