Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Бургас, 24.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 267/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

 

Михаела Иванова Василева

020400072

Член

ИТН

Кремена Димова Коджабашева

 

Пенка Величкова Иванова

020400111

член

ИТН

Петко Момчилов Георгиев

 

Недялка Василева Алексиева

020400135

Член

ИТН

Доника Недялкова Караиванова

 

Ивелина Благоева Вучкова

020400137

Член

ИТН

Тодор Димитров Шейтанов

 

Любомир Стоянов Петров

020400165

Член

ИТН

Елена Василева Владимирова

 

Таня Станкова Люцканова

020400187

Член

ИТН

Иван Димитров Димитров

 

Соня Сотирова Божинова

020400245

Член

ИТН

Светла Петкова Илиева

 

Светла Маринова Борисова

020400249

Член

ИТН

Юлияна Александрова Димиева

 

Кремена Славова Атанасова

020400308

Член

ИТН

Димитър Славчев Славов

 

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 24.09.2022 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения