Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 166-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 260/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

  

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Снежа Щерева Танева

20400010

член

ПП "Възраждане"

Лилия Симеонова Димитрова

Деница Цончева Чанкова

20400021

член

ПП "Възраждане"

Щиляна Русева Христова

Стефка Василева Чолакова

20400053

член

ПП "Възраждане"

Мария Иванова Златанова-Нешева

Костадинка Димитрова Митева

20400072

член

ПП "Възраждане"

Даниела Веселинова Сивилева

Деница Любомирова Милушева-Асенова

20400073

член

ПП "Възраждане"

Веселин Христов Янчев

Събина Тодорова Желязкова

20400077

член

ПП "Възраждане"

Тонка Стоянова Ангелова

Тонка Стоянова Ангелова

20400079

член

ПП "Възраждане"

Събина Тодорова Желязкова

Цветанка Стоянова Михова

20400080

член

ПП "Възраждане"

Фатма Емурла Гасимова

Димитър Николов Димитров

20400082

член

ПП "Възраждане"

Станислава Бойчева Желязкова

Янка Костадинова Борисова

20400083

член

ПП "Възраждане"

Анастас Петров Стоянов

Маргарита Митева Димитрова

20400085

член

ПП "Възраждане"

Антония Димитрова Бошнакова

Весела Карамфилова Балканска

20400086

член

ПП "Възраждане"

Александър Петров Зайденов

Таня Георгиева Трънкова

20400087

член

ПП "Възраждане"

Силвия Ефтимова Маркова

Димитрина Димитрова Иванова

20400117

член

ПП "Възраждане"

Радка Колева Чолакова

Мартин Георгиев Георгиев

20400120

зам. председател 

ПП "Възраждане"

Димитрина Димитрова Иаванова

Хакиме Рамадан Халил

20400121

член

ПП "Възраждане"

Даниела Димитрова Димитрова

Станислава Красимирова Петкова

20400126

член

ПП "Възраждане"

Дени Тодорова Трендафилова

Галина Станчева Димитрова

20400127

член

ПП "Възраждане"

Ангел Николаев Колев

Никола Михов Михов

20400128

член

ПП "Възраждане"

Даниел Тончев Христов

Стефан Николаев Райнов

20400129

член

ПП "Възраждане"

Николай Димитров Фенерски

Кристин Петрова Стефанова

20400140

секретар

ПП "Възраждане"

Здравка Христова Стоянова

Надежда Славова Димитрова

20400142

член

ПП "Възраждане"

Александра Деянова Дандаринова

Катя Славчева Георгиева

20400143

член

ПП "Възраждане"

Савена Начева Ганчева

Георги Димитров Георгиев

20400144

член

ПП "Възраждане"

Виолета Димитрова Митева

Руси Недялков Неделчев

20400145

член

ПП "Възраждане"

Михаил Димов Колев

Красимира Дончева Димитрова

20400146

член

ПП "Възраждане"

Диана Недялкова Стоянова

Йовчо Куртев Георгиев

20400147

член

ПП "Възраждане"

Марина Иванова Ангелова

Станка Георгиева Мушева

20400150

член

ПП "Възраждане"

Евгения Аврамова Сидоренко

Николета Георгиева Попова

20400151

член

ПП "Възраждане"

Живко Колев Кунев

Ирина Василева Стоянова

20400158

член

ПП "Възраждане"

Даниела Димова Петрова

Даниела Димова Петрова

20400159

зам. председател 

ПП "Възраждане"

Ирина Василева Стоянова

Катя Гатева Аладжова

20400166

член

ПП "Възраждане"

Валадимира Стоянова Михайлова

Мила Николаева Гатева

20400167

член

ПП "Възраждане"

Таня Андреева Бодурова

Валадимира Стоянова Михайлова

20400168

председател

ПП "Възраждане"

Катя Гатева Аладжова

Пламен Албертов Бербенлиев

20400170

зам. председател 

ПП "Възраждане"

Пламен Георгиев Желязков

Пламен Георгиев Желязков

20400178

член

ПП "Възраждане"

Пламен Албертов Бербенлиев

Михаил Гошев Мушев

20400205

член

ПП "Възраждане"

Желязко Стоянов Вълев

Мария Георгиева Манахилова

20400216

член

ПП "Възраждане"

Елена Дечева Денева

Кристияна Георгиева Стоянова

20400227

член

ПП "Възраждане"

Стамата Нейчева Стоянова

Неделя Георгиева Грозева

20400231

член

ПП "Възраждане"

Райна Христова Плукчиева

Галина Демирева Грозева

20400232

член

ПП "Възраждане"

Соня Запрянова Падешева

Добрин Георгиев Тепалков

20400233

член

ПП "Възраждане"

Кристияна Георгиева Стоянова

Щиляна Русева Христова

20400237

член

ПП "Възраждане"

Недялка Димитрова Димитрова

Елеонора Панайотова Бенжева

20400254

член

ПП "Възраждане"

Валентина Людмилова Николова

Станка Димкова Иванова

20400259

член

ПП "Възраждане"

Константин Тодоров Демирев

Мария Карчева Янова

20400264

член

ПП "Възраждане"

Яна Христова Стоянова

Кремена Стоянова Иванова

20400265

член

ПП "Възраждане"

Галина Василева Шераметова

Стоянка Трифонова Стоянова

20400313

член

ПП "Възраждане"

Надя Христова Фердинандова

Добра Йорданова Иванова

20400316

член

ПП "Възраждане"

Стойчо Бонев Недев

Атанас Маринов Маринов

20400328

член

ПП "Възраждане"

Фотинка Василева Панайотова

Милена Георгиева Берданкова

20400329

член

ПП "Възраждане"

Румяна Симеонова Диянова

Венцислав Киров Димитров

20400330

член

ПП "Възраждане"

Йордан Димитров Славов

Надежда Емилова Чепишева

20400334

член

ПП "Възраждане"

Дарина Тодорова Паязова

Анелия Радостинова Едрева

20400336

член

ПП "Възраждане"

Даринка Тошева Бранкова

Магда Димитрова Шекерова

20400338

член

ПП "Възраждане"

Пламена Димитрова Гърнева

Антония Филипова Милева

20400339

член

ПП "Възраждане"

София Миткова Недялкова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:26 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения