Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 162-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Созопол от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 257/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Созопол. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Дияна Михнева Колева

022100001

член

ПП „Възраждане“

Невена Костадинова Славова

Калин Християнов Желязков

022100002

член

ПП „Възраждане“

Димитър Тодоров Митев

Красимир Димитров Кръстев

022100003

секретар

ПП „Възраждане“

Борислава Манолова Кирова

Мариан Йовчев Георгиев

022100004

член

ПП „Възраждане“

Златка Георгиева  Савова

Юлия Пламенова Йорданова

022100005

зам.председател

ПП „Възраждане“

Красимир Димитров Кръстев

Ивелин Николов Василев

022100006

член

ПП „Възраждане“

Радослава Стоянова Манова

Златка Иванова Георгиева

022100008

член

ПП „Възраждане“

Петър Динев Петров

Петър Георгиев Василев

022100009

член

ПП „Възраждане“

Мария Димитрова Славова

Радослав Митков Ангелов

022100010

член

ПП „Възраждане“

Радослав Митков Ангелов

Тодор Георгиев Георгиев

022100011

член

ПП „Възраждане“

Божанка Стефанова Кавалерова

Стоян Анастасов Димитров

022100012

член

ПП „Възраждане“

Иван Михайлов Михайлов

Станислава Димитрова Желязкова

022100013

член

ПП „Възраждане“

Михаил Димов Колев

Петя Стефанова Желязкова

022100015

зам.председател

ПП „Възраждане“

Ивелин Николов Василев

Милен Вълков Цанев

022100016

член

ПП „Възраждане“

Евгени Христов Йорданов

Любомир Иванов Кацаров

022100017

член

ПП „Възраждане“

Любомир Иванов Кацаров

Петър Банев Петров

022100018

член

ПП „Възраждане“

Стамат Методиев Киров

Калина Николова Проданова

022100019

член

ПП „Възраждане“

Калина Николова Проданова

Димитър Петков Йорданов

022100020

член

ПП „Възраждане“

Михаил Добрев Николов

Стефан Илиев Стефанов

022100021

член

ПП „Възраждане“

Боряна Иванова Рабохчийска

Христо Димитров Илиев

022100022

член

ПП „Възраждане“

Тодорка Сотирова Сотирова

Димитър Николов Димитров

022100021

член

ПП „Възраждане“

Калинка Керанова Жечева

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Созопол съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Созопол, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:22 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения