Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 159-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на ПП “ДПС” за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 249/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“ .

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Нусрет Сабахатинов Топалов

020400193

Член

ДПС

Ердинч Виждан Шукри

Стоян Велков Маринчев

020400190

секретар

ДПС

Джемиле Хасан Аптула

Джемиле Хасан Аптула

020400188

Член

ДПС

Гюлюмсер Раиф Шукри

Мария Дончева Банева

020400143

Зам.председател

ДПС

Пепа Мартинова Узунова

Елена Стефкова Михайлова

020400103

Председател

ДПС

Зиля Сюлейман Ахмед

Юрий рашков Колев

020400078

Секретар

ДПС

Сияна Димитрова Коюмджиева

Зекие Мехмед Осман

020400079

Зам.председател

ДПС

Емине Мемет Мурат

Айрийе Асанова Миленова

020400080

Зам.председател

ДПС

Юрий Рашков Костадинов

Мехмед Шукриев Ахмедов

020400081

Председател

ДПС

Айрие Асанова Миленова

Хамза Хюсеин Коюмджиев

020400082

Член

ДПС

Анастасия Костадинова Русева

Кристиян Матев Матев

20400083

Член

ДПС

Назифе Исмаил Коюмджу

Сашка Станчева Касапова

020400248

Член

ДПС

Фатме Елван Шабан

Манда Ескинова Иванова

020400134

Член

ДПС

Емине Осман Юсеин

Селмин Тунджаева Караалиева

020400306

Зам.председател

ДПС

Енгин Хабил Осман

Фатме Хюсеин Мустафа

020400122

Член

ДПС

Емне Емурла Хаджиева

Климентина Стоянова Георгакева

020400123

Член

ДПС

Юлиян Северинов Хаджиев

Катя Андонова Стефанова

020400252

Председател

ДПС

Ренгинар Акифова Реджебова

Нериман Емин Емрула

020400025

Член

ДПС

Мустафа Мехмед Мусин

Айшегюл Кемал Рашид

020400026

Член

ДПС

Гюлназие Хасан Мусин

Джансу Рамаданов Кадиров

020400254

Член

ДПС

Емне Иса Мехмед

Мелиха Ахмед Аптула

020400256

Член

ДПС

Фатме Ереджеб Ахмед

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения