Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 158-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Карнобат от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 253/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Карнобат. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Станислава Красимирова Петкова

020900007

председател

ПП "Възраждане"

ЗЛАТКО КОЛЕВ КОСТАДИНОВ

Галина Станчева Димитрова

020900008

член

ПП "Възраждане"

СТОЙКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

Борислав Ненчев Кирчев

020900009

член

ПП "Възраждане"

МАРИЯ ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

Николета Георгиева Попова

020900011

председател

ПП "Възраждане"

РУМЕН ДИМОВ ПРОДАНОВ

Тодорка Николова Тотева

020900012

член

ПП "Възраждане"

КЕРКА ВЕЛИЧКОВА ЧЕНЕШЕВА

Мара Христова Бакърджиева

020900015

зам.-председател

ПП "Възраждане"

РОСИЦА ЛЮБОМИРОВА ТАНЕВА

Жасмина Ефтимова Атанасова

020900016

член

ПП "Възраждане"

ДИМИТЪР БОРИСОВ ХАРАКЧИЙСКИ

Христина Тодорова Кичукова

020900017

член

ПП "Възраждане"

ГАЛИНА ПЕНЕВА ТОНЕВА

Маргарита Веселинова Чаушева

020900018

член

ПП "Възраждане"

НИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

Стефка Николова Пенева-Атанасова

020900019

член

ПП "Възраждане"

СТОИЛ ЛЮБОМИРОВ ПЕНЕВ

Тодорка Георгиева Димитрова-Демерджиева

020900020

член

ПП "Възраждане"

ПАВЛИНА СТОЯНОВА НАЧЕВА

Тодор Димитров Апостолов

020900021

член

ПП "Възраждане"

КОСТА ГЕОРГИЕВ ГРУНОВ

Иван Грозев Грозев

020900022

член

ПП "Възраждане"

ТЕОДОР СТОЯНОВ ТОДОРОВ

Ничка Василева Чантова

020900024

член

ПП "Възраждане"

МАРИНА ДИНКОВА НАЧЕВА

Десислава Дичкова Рачева

020900029

член

ПП "Възраждане"

БОРИСЛАВА НЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА

Енчо Георгиев Николов

020900031

член

ПП "Възраждане"

СТЕЛА СИМЕОНОВА ПАЧИНОВА

Радослав Веселинов Дюлгеров

020900039

член

ПП "Възраждане"

СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

Любимка Стоянова Аврамова

020900041

член

ПП "Възраждане"

ЗЛАТКА ДЯНКОВА ЧЕРНОГОРОВА

Дияна Никитова Симова

020900042

член

ПП "Възраждане"

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ

Атанас Димитров Аврамов

020900044

член

ПП "Възраждане"

СЛАВЯНКА ВЕЛЧЕВА БАЛИМЕЗОВА

Ирина Георгиева Попкармезова

020900047

член

ПП "Възраждане"

ЦВЕТЕЛИНА  НИКОЛОВА ПЕТРОВА

Надежда Иванова Маринова

020900052

член

ПП "Възраждане"

РУМЯНА ЖИВКОВА КЪНЧЕВА

Кремена Ангелова Петкова

020900058

зам.-председател

ПП "Възраждане"

СВЕТЛА ЧАВДАРОВА ИВАНОВА

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Карнобат съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Карнобат, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:18 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения