Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 157-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 252/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Симона Недкова Недева

021700007

член

ПП „Възраждане“

Димитринка Димитрова Димитрова

Шармин Мустафа Солак

021700010

член

ПП „Възраждане“

Пенка Иванова Димитрова

Маргарита Великова Янева

021700011

член

ПП „Възраждане“

Румяна Георгиева Чухлева

Живко Георгиев Стоянов

021700013

член

ПП „Възраждане“

Стоянка Михова Трифонова

Златка Батилова Аликова

021700014

член

ПП „Възраждане“

Златка Димитрова Богданова

Стоянка Михова Трифонова

021700015

член

ПП „Възраждане“

Живко Георгиев Стоянов

Магдалена Ганчева Пеева

021700018

член

ПП „Възраждане“

Илиан Веселинов Илков

Тома Борисов Томов

021700023

член

ПП „Възраждане“

Венета Владимирова Николова

Светлана Здравкова Стоянова

021700026

член

ПП „Възраждане“

Райна Видева Караджова

Калинка Недялкова Минчева

021700028

член

ПП „Възраждане“

Димитринка Петкова Петкова

Ирина Маринова Тодорова

021700036

зам.председател

ПП „Възраждане“

Росица Стоянова Тодорова

Антоанета Иванова Костадинова

021700040

член

ПП „Възраждане“

Нина Апостолова Лечева

Светла Димитрова Станева

021700041

член

ПП „Възраждане“

Иван Ангелов Иванов

Ваня Янкова Николова

021700042

член

ПП „Възраждане“

Димитър Пеев Пеев

Димитър Пеев Пеев

021700044

член

ПП „Възраждане“

Галина Душева Едрева

Виржиния Вилянова Вилянова

021700047

член

ПП „Възраждане“

Ирина Николова Калудова

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:17 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения