Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 155-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК – Община Айтос от квотата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас.

Постъпило е заявление с вх.№ 250/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Костадинка Петрова Петрова

020100004

член

ПП „Възраждане“

Валентин Костадинов Касабов

Петя Янкова Атанасова

020100005

член

ПП „Възраждане“

Апостол Господинов Божиков

Весела Карамфилова Балканска

020100009

секретар

ПП „Възраждане“

Пламена Димитрова Гърнева

Надежда Славова Димитрова

020100031

член

ПП „Възраждане“

Димитрина Дянкова Георгиева

Катя Славчева Георгиева

020100032

член

ПП „Възраждане“

Райчо Вълчев Райчев

Георги Димитров Георгиев

020100033

член

ПП „Възраждане“

Венета Тодорова Тодорова

Анна Мирославова Белбер

020100036

член

ПП „Възраждане“

Кольо Атанасов Колев

Добра Йорданова Иванова

020100038

член

ПП „Възраждане“

Радостин Михайлов Стоянов

Николай Тодоров Славов

020100039

член

ПП „Възраждане“

Баласка Георгиева Георгиева

Валентина Димова Василева

020100040

член

ПП „Възраждане“

Пенка Петрова Николова

Ангелина Неделчева Динева

020100041

член

ПП „Възраждане“

Фатме Рамадан Осман

Симеонка Борисова Петрова

020100043

член

ПП „Възраждане“

Мариета Николаева Боева

Ангел Николаев Попниколов

020100044

член

ПП „Възраждане“

Иванка Георгиева Стойчева

Димчо Димитров Георгиев

020100045

член

ПП „Възраждане“

Мирослав Енчев Василев

Ина Георгиева Атанасова

020100046

член

ПП „Възраждане“

Светла Йорданова Георгиева

Руси Недялков Неделчев

020100048

член

ПП „Възраждане“

Енчо Василев Шатаров

Красимира Дончева Димитрова

020100049

член

ПП „Възраждане“

Анна Мирославова Белбер

Йовчо Куртев Георгиев

020100050

член

ПП „Възраждане“

Теодора Георгиева Енчева

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Айтос съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Айтос, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:13 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения