Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на ПП “ДПС”за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 232/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на ПП „ДПС“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на ПП „ДПС“ .

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Айшен Бейхан Мустафа

021700002

член

ДПС

Гергана Стоянова Тодорова

Красимира Денчева Динева

021700004

член

ДПС

Корина Пелагиева Тодорова

Кристина Иванова Янева

021700005

зам.председател

ДПС

Красимира Денчева Динева

Десислава Пенчева Радева

021700014

член

ДПС

Афисе Хасан Смаил

Нурсел Даиб Мустафа

021700017

член

ДПС

Фатме Мехмед Пехливан

Елисавета Янкова Христова

021700025

член

ДПС

Силвия Наскова Манолова

Ереджеп Ергюн Мустафа

021700032

член

ДПС

Стефан Мишев Василев

Стефан Мишев Василев

021700033

член

ДПС

Ереджеп Ергюн Мустафа

Асен Огнянов Христов

021700038

член

ДПС

Надежда Щерионова Атанасова

Симеон Маринов Асенов

021700043

член

ДПС

Айше Ибрям Чанджи

Халиме Илми Кабаолу

021700044

член

ДПС

Зейнеб Осман Осман

Сехер Смаил Айваз

021700049

член

ДПС

Йосиф Сашев Стоянов

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 20:07 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения