Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г

Постъпило е заявление с вх. № 1-3/22.09.2022г., в 16.23 ч. /Приложение № 43-НС от изборните книжа/, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от упълномощен представител.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл.117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19 август 2022г. на ЦИК, ведно с приложен  списък, съдържащ имената на 35 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен вид.

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2 от ИК и Решение № 1318-НС/19 Август 2022 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия- Бургас

 

 

РЕШИ:

 

            РЕГИСТРИРА  35 /тридесет и пет/ броя ЗАСТЪПНИЦИ на кандидатите от кандидатската листа издигната от политическа партия „ДПС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

№ по ред

Име, презиме и фамилия на застъпника            (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

1

Михаил Илиев Минчев

2

Димитър Стоянов Топалов

3

Смаил Амед Яшар

4

Васил Руменов Атанасов

5

Бейтула Нурай Шерифов

6

Марин Маринов Райков

7

Юсеин Рамадан Медилев

8

Христо Апостолов Читаков

9

Слави Митков Янев

10

Тодор Стефанов Василев

11

Мехмед Юсеин Медилев

12

Сашо Мишев Гемеджиев

13

Павел Сашев Гемеджиев

14

Чанко Асенов Огнянов

15

Нурай Бейтулов Шерифов

16

Красимир Юлиев Кочев

17

Амед Алиов Рашидов

18

Мелда Мустафа Сюлейман

19

Халилибрям Вели Мехмед

20

Рухи Мехмед Ахмед

21

Арфе Ибрахим Кралъ

22

Шакир Идириз Мехмед

23

Асан Ибриям Осман

24

Али Салим Марем

25

Атанас Златков Соколов

26

Салим Хасан Хаджихамид

27

Идает Назиф Хасан

28

Айше Мехмед Юсеин

29

Али Исмаил Ибрахим

30

Мехмед Рахим Хайрула

31

Айшен Бейхан Мустафа

32

Нурсел Даиб Мустафа

33

Шабан Али Мустафа

34

Андрей Михайлов Георгиев

35

Кирил Андреев Димитров

 

          ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

          Решението подлежи на оспорване пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му. 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения