Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Поморие от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 230/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Поморие. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

  

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДЖУВТОВА

217000001

зам. Предс

ПП

Калинка Иванова Йорданова

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ДЖУВТОВ

217000002

член

ПП

Станка Илиева Димитрова

ЯНЧО ПЕЙКОВ ПЕПЕЛЯШЕВ

217000003

зам предс

ПП

Калоян Андонов Аргиров

СЛАВ СТОЯНОВ ГОСПОДИНОВ

217000006

секретар

ПП

Нежиля Мехмед Илияз

НЕЙКА ЧАНЕВА СТАНЧЕВА

217000007

член

ПП

Филка Ангелова Дерелиева

БОРЯНА  СЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

217000008

секретар

ПП

Есма Мехмед Али

ТЕОДОРА СЛАВЧЕВА  КАЙМАКОВА

217000009

член

ПП

Георги Илиев Манолов

МАРА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА

217000009

секретар

ПП

Славея Йорданова Иванова

МАРИО ЦВЕТАНОВ БОГДАНОВ

217000010

член

ПП

Цветелина Пламенова Стоянова

ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ

217000011

член

ПП

Георги Колев Андонов

Евдокия Иванова Рухчева

217000012

секретар

ПП

Ванеса Руменова Караджова

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА МАНДАДЖИЕВА

217000012

член

ПП

Михаил Горанов Михалев

Диян Иванов Кючуков

217000013

секретар

ПП

Ирина Маринова Тодорова

ИЛИЯ  ИЛЧЕВСКИ

217000014

зам. Предс

ПП

Мария Димитрова Василева

Димитрина Добрева Петрова

217000014

член

ПП

Елица Евгениева Енчева

СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

217000015

председател

ПП

Иван Петков Трендафилов

КЕРКА СТАНЕВА СТОЯНОВА

217000016

член

ПП

Радина Стойкова Димитрова

Павел Стефанов Добрев

217000016

член

ПП

Генади Недев Ангелов

СОНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

217000017

председател

ПП

Диана Грозева Кръстева

Станко Николов Вълчев

217000017

член

ПП

Димитрина Генова Вътева

Антон Антонов Георгиев

217000018

председател

ПП

Димитър Тодоров Христов

Желка Димова Иванова

217000018

член

ПП

Славка Колева Лалева

ТОДОРКА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

217000019

секретар

ПП

Живка Неделчева Шабаклиева

ДОНКА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

217000020

секретар

ПП

Мария Димитрова Нейчева

Дяна Иванова Илиева

217000021

секретар

ПП

Милена Димитрова Стоянова

ДЕСИ ГЮРОВА КРАЛЕВА

217000022

зам предс

ПП

Катя Геракиева Меродикова

Костадина Иванова Желязкова

217000023

председател

ПП

Иван Василев Тенекеджиев

РОСЕН ГАНЧЕВ КУНЕВ

217000024

член

ПП

Ваня Проданова Тодорова

ЯНКА СТАНЧЕВА РАЙКОВА

217000025

член

ПП

Валентина Драгиева Иванова

ЕМАНУЕЛА ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

217000026

член

ПП

Даниела Костова Кънчева

АНИТА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

217000028

зам. Предс

ПП

Димитринка Стефанова Мускова

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА РАДНЕВА

217000029

председател

ПП

Щелияна Христова Станева

ИВАНКА СТЕФАНОВА СОТИРОВА

217000029

член

ПП

Тодорка Петрова Митева

МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

217000030

член

ПП

Райна Крумова Полихронова

Венета Павлова Пехливанова

217000031

секретар

ПП

Михаил Кръстев Митев

ЗЛАТОМИРА КОСТАДИНОВА МАНДАДЖИЕВА

201700031

член

ПП

Атанас Тодоров Пандазиев

Иванка Гюрова Пехливанова

201700032

зам предс

ПП

Станчо Йовков Станев

Генка Павлова Пехливанова

201700032

член

ПП

Иванка Костадинова Манолова

ЛИЛИЯ ДАРИНОВА ГОЧКОВА

217000033

зам предс

ПП

Силвия Иванова Домишлярова

Таньо  Иванов Чорев

217000034

председател

ПП

Олчай Невзат Таир

ДОРА КИРОВА ДИМОВА

217000036

секретар

ПП

Нина Колева Михалева

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

217000037

член

ПП

Даниела Даринова Биберова

СТАНКА ГОЧЕВА НИКОЛОВА

217000037

член

ПП

Цветелина Антонова Христова

Ивайло Валентинов Сталев

217000038

секретар

ПП

Анка Янкова Георгиева

ДАФИНКА КРЪСТЕВА СТАМБОЛИЕВА

217000038

член

ПП

Пенка Николова Първанова

ЖЕНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

217000039

член

ПП

Кирил Стефанов Лалев

Елена Вълкова Василева

201700039

председател

ПП

Светлана Йорданова Анастасова

Радостина Тодорова Костова

217000040

председател

ПП

Йоана Цветкова Рачева

Иван Стоянов Грозданчев

217000040

член

ПП

Мариана Димитрова Иванова

Радомир Христов Стайков

217000042

член

ПП

Габриела Тодорова Граматикова

Тодорка Желева Милева

217000043

секретар

ПП

Янислав Стойчев Стойчев

Йорданка Христова Антонич

217000043

член

ПП

Шермин Мустафа Солак

Красен Купенов Чакъров

217000044

секретар

ПП

Снежана Ангелова Герджикова

Соня Младенова Димитрова

217000046

секретар

ПП

Айше Еджемал Мехмед

Никола Господинов Господинов

217000046

член

ПП

Петя Иванова Ангелова

Станка Стоянова Йорданова

217000047

зам предс

ПП

Стоян Душев Радев

Петя Георгиева Георгиева

217000049

член

ПП

Марийка Стоянова Пенчева

ИРИНА ДИМОВА ИВАНОВА

217000050

председател

ПП

Светла Тодорова Граматикова

ДОНКА ДОБРЕВА КРЪСТЕВА

217000051

член

ПП

Донка Великова Тенекеджиева

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

217000051

член

ПП

Валентин Стоянов Чавдаров

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Поморие съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Поморие, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения