Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 146-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Бургас от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 229/23.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Бургас. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

РЕШИ:

 

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

 

020400002

Председател

ПП

Иванка Желева Арнаудова

ФАТИМА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

020400027

Председател

ПП

МОНИКА РАДОСЛАВОВА БЕРЧЕВА

ЕМИЛ ИВАНОВ ПАУНОВ

020400057

Председател

ПП

ВЕНЕЛИНА КОСТАДИНОВА МАРГАРИТОВА

ПЕТЯ МАРКОВА МАДЖАРОВА

020400063

Председател

ПП

МАЯ ДИМИТРОВА ЦОНЧЕВА

Бедрие Юсмен Узун

020400074

Секретар

ПП

КИРИЛ НЕДЯЛКОВ КИРОВ

Костадин Димитров Богданов

020400085

Председател

ПП

ДИМИТЪР НИКОВ ДРОСЕВ

РУСКА  СТОЯНОВА РАЛЕВА

020400093

Председател

ПП

СНЕЖАНА БОРИСОВА РАДЕВА

Дияна Стефанова Маджарова

020400100

Председател

ПП

АТАНАС ДИМОВ ИВАНОВ

ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЮМДЖИЕВ

020400102

секретар

ПП

ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА ТАШКОВА

Марена Михайлова Георгиева

020400109

Председател

ПП

ИВЕЛИНА ЖЕЛЕВА КОШНИЧАРОВА

ВИЧО ГЕОРГИЕВ ДЕЛИВИЧЕВ

020400121

Зам.председател

ПП

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА АНТОНИЧ

 

020400132

Секретар

ПП

ЖЕЛЯЗКО СТОЯНОВ ИВАНОВ

ТОДОРКА СТОЯНОВА МИХОВА

020400140

Зам.председател

ПП

ИВАНКА ТОНЕВА ТОНЕВА

ГЕРГАНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

020400140

Член

ПП

МАРИНА ЗДРАВКОВА ДИМИТРОВА

СВЕТОСЛАВА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

020400141

Член

ПП

СОНЯ ИЛИЕВА ПАНАЙОТОВА

Антоанета Неделчева Кабакова

020400144

Член

ПП

МАРА МИХАЛЕВА ЛЮЦКАНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА МУРАВОВА

020400153

Председател

ПП

СОНЯ ДИМИТРОВА МИЛАИМОВА

АНАСТАСИЯ СТОЯНОВА КОЛЕВА

020400160

Член

ПП

ЗОРНИЦА СВИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА

Радомир Христов Стайков

020400180

Председател

ПП

МИГЛЕНА АСЕНОВА АСЕНОВА

ЖЕНЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

020400187

Зам.председател

ПП

КРАСИМИРА АТАНАСОВА НЕДЕЛЧЕВА

ТЕОДОРА ПЕНЕВА АВРАМОВА

020400204

Член

ПП

СТАНИСЛАВА МАНОЛОВА СТОЙНОВА

Ема Ивова Станкова

020400207

Член

ПП

АСЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

КРАСИМИР СТОЯНОВ АТАНАСОВ

020400208

Председател

ПП

ГЕРГАНА ИВАНОВА КУРТЕВА

ПЕНКА ПЕТРОВА КОСЕВА

020400214

Секретар

ПП

МИНКА ЖЕКОВА КОСЕВА

Добрин Денев Денев

020400215

Член

ПП

ВЕСЕЛИНА ПЕТКОВА ЙОРДАНОВА

Дора Георгиева Николова

020400218

Председател

ПП

РАДОСТИНА РОСЕНОВА НИКОЛОВА-ХРИСТОВА

Андрей Атанасов Андреев

020400220

Член

ПП

ДОРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

Галя Атанасова Вълчанова

020400228

Председател

ПП

ДАНИЕЛА ИВАНОВА МАТЕЕВА

СЛАВКА ДИМИТРОВА ЛИМПЕРОВА

020400230

Зам.председател

ПП

ЖЕНЯ ПЕТРОВА ПАРУШЕВА

ДЖЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

020400230

Член

ПП

МАРИЯН АНТОНОВ ДИМИТРОВ

АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

020400231

Член

ПП

СТАНИМИРА ДИМИТПОВА ПЕТКОВА

КИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

020400232

Член

ПП

ПЕНКА ИВАНОВА МАВРОДИЕВА

САШКА СТАНЧЕВА КАСАБОВА

020400235

Председател

ПП

МИРОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ

СТАНКА НИКОЛАЕВА ФОТЕВА

020400240

секретар

ПП

РАДОСТИН ЧАНЕВ РАХНЕВ

ЕКАТЕРИНА МАНОЛОВА СТАМАТОВА

020400247

Председател

ПП

ТОДОР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ

Иванка Радкова Цекова

020400251

Председател

ПП

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪРПИЧЕВ

СТАНКА ПЕЕВА НИКОЛОВА

020400258

Член

ПП

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

Недялка Ангелова Георгиева

020400261

Секретар

ПП

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ТЕНЕВА

Милена Николаева Георгиева

020400262

Председател

ПП

СТЕФАН МИТКОВ ТЕНЕВ

Камелия Иванова Карамфилова -Маринова

020400264

Председател

ПП

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

Ани Татеос Тепеликян

020400265

Зам.председател

ПП

ЯНКА ЯНЕВА ГАНЕВА

Виктор Пламенов Маринков

020400265

Член

ПП

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

НЕЛИ АПОСТОЛОВА ГЕОРГИЕВА

020400284

Зам.председател

ПП

ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА ШУШЕВА

КАРАМФИЛКА ГЕОРГИЕВА КУПЕНОВА

020400290

Председател

ПП

ЯНКА ПЕТКОВА КУРТЕВА

ВЯРА ВАСИЛЕВА СЪБЕВА

020400294

Член

ПП

ЖИВКА ГЕОРГИЕВА КОТАНОВА

Добромир Пенчев Чолаков

020400303

Зам.председател

ПП

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

Коста Георгиев Стоянов

020400307

Зам.председател

ПП

ЙОРДАН АНОВ ВАСИЛЕВ

Стела Димитрова Куцова

020400315

Член

ПП

ДИМИТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Антон Димитров Димитров

020400324

Член

ПП

СВЕТЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

СТАНИСЛАВА МАНОЛОВА СТОЙНОВА

020400337

Секретар

ПП

ТЕОДОРА ПЕНЕВА АВРАМОВА

Мери Агоп Христова

020400339

Зам.председател

ПП

КРИСТИЯН ГРИГОРОВ МЕТОДИЕВ

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Бургас съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Бургас, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения