Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Бургас, 23.09.2022

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – Община Айтос от квотата на Коалиция “Продължаваме промяната“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. във Втори изборен район – Бургас

Постъпило е заявление с вх.№ 227/22.09.2022 година, подписано от упълномощен представител на Коалиция “Продължаваме промяната“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на Община Айтос. Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от упълномощения представител на Коалиция “ Продължаваме промяната“.

Списъкът с промените е представен и на технически носител в Еxcel формат.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и чл. 89 от Изборния кодекс (ИК), Районна избирателна комисия – Бургас

 

 РЕШИ:

 

  

Три имена на заменения член

СИК №     

Длъжност

Партия

Име, презиме, фамилия

Еленур Осман Шукри

020100001

Секретар

ПП

Ваня Петрова Пеева

Ирин Павлинов Петров

020100001

Член

ПП

Ирин Павлинов Петров

Даниела Димитрова Георгиева

020100002

Член

ПП

Хараламбо Вълчев Вълчев

Георги Стоянов Кацаров

020100002

Член

ПП

Невенка Веселинова Кокалджиева

Жасмин Калчев Калчев

020100003

Член

ПП

Здравка Божидарова Парушева

Дияна Стефанова Маджарова

020100003

Член

ПП

Румяна Величкова Ангелова

Милен Янев Тодоров

020100004

Председател

ПП

Николай Костадинов Бинев

Хараламбо Вълчев Вълчев

020100005

Председател

ПП

Йорданка Бинева Райкова-Василева

Ивелина Христова Стойкова

020100006

Секретар

ПП

Ивелина Христова Стойкова

Ивайло Гошев Ковачев

020100006

Член

ПП

Силвия Стефанова Стаматова

Добринка Вълчева Димитрова

020100007

Член

ПП

Добринка Вълчева Димитрова

Костадин Москов Николов

020100008

Председател

ПП

Теодора Пенчева Димитрова

Марияна Стоянова Недялкова

020100008

Член

ПП

Маряна Стоянова Недялкова

Радослав Видев Арабаджиев

020100009

Зам.председател

ПП

Костадин Москов Николов

ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВ КОЮМДЖИЕВ

020100009

Член

ПП

Александър Димов Пелихов

Ирина Тодорова Тодорова

020100010

Член

ПП

Ирина Тодорова Тодорова

ГАЛИНА КОЛЕВА КЛАТЕВА

020100010

Член

ПП

Пламен Николаев Николов

Марийка Диянова Пехливанова

020100011

Секретар

ПП

Веселин Стоянов Вълчев

Петранка Тодорова Вълкова

020100012

Член

ПП

Красимира Иванова Христова

Михаил  Георгиев Киров

020100012

Член

ПП

Гинка Върбанова Коларова

Ема Ивова Станкова

020100013

Председател

ПП

Таня Георгиева Генова

Николай Любомиров Илиев

020100013

Член

ПП

Доротея Радостинова Гаджова

Иван Стоянов Радев

020100014

Зам.председател

ПП

Ширин Нуртен Реджеб

Стефка Москова Радева

020100015

Секретар

ПП

Стефка Москова Радева

Станислав Георгиев Богданов

020100016

Председател

ПП

Иглика Данчева Димитрова

Ангел Христов Стоев

020100016

Член

ПП

Гергана Вълева Георгиева

Тодора Михалева Камбарева

020100017

Зам.председател

ПП

Теодора Михалева Камбарева

Кина Вълчева Сталева

020100017

Член

ПП

Мария Тодорова Стоянова

Стефка Тончева Вълчева

020100018

Председател

ПП

Стефка Тончева Вълчева

Станка Ангелова Ставрева

020100018

Член

ПП

Стоян Радков Велков

Светла Георгиева Кръстева-Сярова

020100019

Секретар

ПП

Мария Илиева Алексиева

Елза Вълкова Василева

020100019

Член

ПП

Донка Стоянова Аврамова

Марена Михайлова Георгиева

020100019

Член

ПП

Таня Русева Атанасова

Гинка Ангелова Апостолова

020100020

Председател

ПП

Таня Петкова Бозвелиева

Мария Костадинова Желева

020100020

Член

ПП

Валентина Димова Василева

Валентин Добрев Атанасов

020100020

Член

ПП

Минка Илчева Желязкова

Елена Тодорова Проданова

020100021

Секретар

ПП

Стефка Иванова Орлова

Весела Пенчева Стефанова

020100021

Член

ПП

Тодорка Желева Манева

Апостол Иванов Апостолов

020100022

Председател

ПП

Стоян Величков Великов

Калинка Йорданова Христова

020100022

Член

ПП

Невена Боянова Манева

Иванка Господинова Иванова

020100022

Член

ПП

Роберта Проданова Йовчева

Стефанка Панайотова Кенова

020100023

Председател

ПП

Йорданка Величкова Христова

Жени Михайлова Димитрова

020100023

Член

ПП

Красимир Димитров Стоянов

Николай  Георгиев Маринков

020100024

Зам.председател

ПП

Бианка Костадинова Вълканова

Маргарита Славчева Градева

020100024

Член

ПП

Иван Стефанов Иванов

Мартин Петров Петров

020100025

Председател

ПП

Николай Ангелов Рашков

Златка Йорданова Петрова

020100025

Член

ПП

Розалина Симеонова Пехливанова

Силвия Петрова Петрова

020100025

Член

ПП

Генка Милкова Димитрова

Диян Стефанов Василев

020100026

Секретар

ПП

Станислав Сашев Александров

Милена Георгиева Стоянова

020100026

Член

ПП

Дияна Михайлова Динева

Димитринка Кирилова Янева

020100027

Зам.председател

ПП

Надежда Иванова Николова

Румяна Симеонова Диянова

020100027

член

ПП

Димитринка Кирилова Янева

Петя Петкова Лазарова

020100028

Зам.председател

ПП

Станимир Димов Димчев

Милена Дончева Кирова

020100028

Член

ПП

Величко Маринов Апостолов

Кристина Петкова Младенова

020100029

Председател

ПП

Марушка Радева Димитрова

Димитър Димитров Костов

020100029

Член

ПП

Нанка СтояноваДимитрова

Вичо Стаев Желев

020100030

Председател

ПП

Монка Стефанова Чанева

Димитринка Янева Захариева

020100030

Член

ПП

Михаела Михайлова Димитрова

Дарина Желязкова Желязкова

020100030

Член

ПП

Теодора Стефанова Тодорова

Вичо Георгиев Деливичев

020100031

Зам.председател

ПП

Златина Симеонова Тодорова

Минка Миланова Петкова

020100032

Секретар

ПП

Светла Димитрова Димитрова

Галина Иванова Попова

020100033

Зам.председател

ПП

Красимир Иванов Богданов

Мария Димитрова Царева

020100033

Член

ПП

Трифон Цонев Цонев

Добромир Георгиев Янев

020100034

Председател

ПП

Татяна Кръстева Петрова

Елена Пенева Желева

020100034

Член

ПП

Божана Димитрова Димитрова

Румяна Андреева Димитрова

020100035

Секретар

ПП

Иванка Чернева Вълева

Керана Янкова Камалиева

020100036

Председател

ПП

Айбениз Орлинова Радишева

Тетяна Володимиревна Ериомина

020100036

Член

ПП

Дияна Иванова Василева

Нели Трошева Димова

020100037

Секретар

ПП

Йовка Вълкова Желязкова

Георги Ангелов Асиов

020100038

Член

ПП

Кольо Димитров Колев

Тихомир Богданов Трифонов

020100039

Председател

ПП

Ибрям Ешреф Ахмед

Михаил  Атанасов Михайлов

020100040

Председател

ПП

Марушка Жекова Банкина

Димитринка Кралева Колева

020100041

Зам.председател

ПП

Хайрие Мюмюн Рамадан

Станка Христова Шатърова

020100041

Член

ПП

Гюлер Хикмет Фикрет

Вичка Русева Неделчева

020100042

Член

ПП

Мюмюнали Зюлкер Ферат

Петър Желязков Желязков

020100043

Председател

ПП

Дучка Стоянова  Великова

Денко Велков Желев

020100043

Член

ПП

Красимир Стоянов Стоянов

Гинка Костова Мъжгълова

020100044

Секретар

ПП

Ремзие Ремзиева Мюмюн

Георги Георгиев Стоянов

020100044

Член

ПП

Димитър Стоянов Комитов

Надя Иванова Костова

020100045

Зам.председател

ПП

Джемиле Рамадан Османова

Ваня Николова Иванова

020100046

Секретар

ПП

Фериде Хасан Ахмед

Мима Георгиева Георгиева

020100047

Секретар

ПП

Йовка Георгиева Стаматова

Георги Георгиев Андреев

020100048

Секретар

ПП

Гюлкадън Мустафова Сакибова

Надя Наскова Люцканова

020100049

Зам.председател

ПП

Ангелина Костадинова Миланова

Анушка Кирилова Караманова

020100049

Член

ПП

Веселин Георгиев Петров

Димчо Митев Георгиев

020100050

Зам.председател

ПП

Хасан Ахмедов Халилов

Мариана Георгиева Димова

020100051

Зам.председател

ПП

Роска Неделчева Русева

 

 

ОСВОБОЖДАВА длъжностните лица от съставите на СИК в Община Айтос съгласно приложения списък.

ОБЕЗСИЛВА издадените удостоверения на заменените членове на СИК.

НАЗНАЧАВА на съответните длъжности в СИК в Община Айтос, лицата съгласно постъпилото заявление.

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез РИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 23.09.2022 в 19:43 часа

Календар

Решения

  • № 421-НС / 02.10.2022

    относно: Прибавяне на гласовете от проведеното гласуване в избирателна секция № 02-04-00-344 образувана на борда на моторен кораб „Дружба“ с IMO 9031698, флаг България, пристанище на домуване – Пристанище Бургас при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 420-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба от Боряна Мусева, в качеството й на пълномощник на коалиция „Демократична България – Обединение“ относно гласуване на избиратели с придружители

  • № 419-НС / 02.10.2022

    относно: Констатация за несъвместимост на председателя на СИК 020400278

всички решения